Trénujte mezilidskou komunikaci s pomocí AI nástrojů


Rozšíření AI nástrojů může budit dojem, že mezilidská komunikace brzy nebude potřeba. V dnešní digitální éře je však komunikace klíčová. Ať už se jedná o profesní život, osobní vztahy, nebo online interakce, efektivní komunikace nám umožňuje dosahovat cílů, budovat si pevné vazby a žít spokojenější život.

Díky AI dnes existují nástroje, které nám pomohou naše komunikační dovednosti posunout na další úroveň. Stačí jen chtít. Mezi ty nejrozšířenější patří nástroje generativní umělé inteligence jako Gemini od Google nebo ChatGPT od OpenAI. Tyto nástroje, poháněné umělou inteligencí, dokáží simulovat lidskou konverzaci a poskytovat nám cennou zpětnou vazbu na naše komunikační styly.


O konkrétní tipy na to, jak AI využít ke zlepšení vaší komunikace se s námi podělila autorka tohoto článku Barbora Malinovská, mentorka a konzultantka s 8 lety zkušeností z mezinárodního managementu a expertka na digitalizaci a digitální nástroje.


Jak AI nástroje posilují mezilidskou komunikaci?


1. Simulace konfliktních situací:

Mnoho lidí nedává zpětnou vazbu, protože se bojí nepříjemného konfliktu s kolegou, klientem nebo partnerem. AI nástroje vám umožní nacvičit si takovou situaci v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Můžete si vyzkoušet různé strategie a přístupy a sledovat, jak reaguje AI „protistrana". To vám pomůže lépe se připravit na reálnou situaci a zvýší vaši sebedůvěru. Kromě toho můžete předejít vyhrocení konfliktu - budete vědět, kterým větám se vyhnout a jak je formulovat tak, aby konflikt zůstal konstruktivní.

Jaký prompt například napsat?

Situace: Nesouhlasíte s kolegou ohledně rozdělení úkolů v projektu.

Cíl: Nacvičit si konstruktivní a respektující rozhovor, ve kterém obhájíte svůj pohled a naleznete kompromisní řešení.

Prompt: Jednej jako můj kolega na stejném projektu, se kterým si máme rozdělit úkoly. Povedeme spolu rozhovor. Cílem našeho rozhovoru je najít rozdělení úkolů tak, aby nám oběma vyhovovalo. Rozhovor musí zůstat konstruktivní a respektující, nesmí urážet a neměl by vést k vyhrocenému konfliktu.
Rozhovor začnu já svou větou. Ty mi následně odpověz. Než ti dám odpověď na tvou část, počkej. Teprve potom reaguj na moji další reakci.

Situace: Nesouhlasíte s kolegou ohledně rozdělení úkolů v projektu a chcete s ním o tom mluvit.

Cíl: Získat představu o tom, jak by rozhovor mohl probíhat.

Prompt: Jednej jako můj kolega na stejném projektu, se kterým si máme rozdělit úkoly. Povedeme spolu rozhovor. Cílem našeho rozhovoru je najít rozdělení úkolů tak, aby nám oběma vyhovovalo. Rozhovor musí zůstat konstruktivní a respektující, nesmí urážet a neměl by vést k vyhrocenému konfliktu.


2. Získávání zpětné vazby:

AI nástroje dokáží analyzovat vaše konverzace a poskytnout vám objektivní zpětnou vazbu na vaše komunikační styly.
Například vám mohou ukázat, jak často používáte určité slova nebo fráze, jaká je vaše tónina a tempo řeči, a jak vaše verbální i neverbální komunikace působí na druhou osobu.

Jaký prompt například napsat?

Situace: Máte rozepsaný email kolegovi, u kterého se bojíte, že se urazí.

Cíl: Získat zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení emailu.

Prompt: Jsi vynikající lektor komunikace. Dej mi zpětnou vazbu na email, který jsem napsala kolegovi. Zohledni přitom, jak respektující, konstruktivní a profesionální byl. Cílem emailu bylo sdělit zpětnou vazbu, která kolegu neurazí, ale povede k nápravě. [text emailu]

Situace: Zákazník obdržel poškozené zboží a v e-mailu vyjadřuje svůj hněv a frustraci.

Cíl: Analyzovat e-mailovou odpověď, která uklidní zákazníka, omluví se za nepříjemnosti a nabídne řešení.

Prompt: Analyzuj můj e-mail naštvanému zákazníkovi. Poskytni mi zpětnou vazbu na tóninu, tempo a strukturu e-mailu. Navrhni vylepšení, která pomohou uklidnit zákazníka a nabídnout mu adekvátní řešení. Zaměř se na empatické vyjádření a snahu o budování důvěry.


3. Tvorba efektivních odpovědí:

Někdy se můžeme setkat s náročnými situacemi, kdy si nejsme jisti, jak správně reagovat. AI nástroje vám pomohou vygenerovat vhodné a efektivní odpovědi na dotazy, stížnosti, nebo požadavky. Můžete si tak být jisti, že vždy komunikujete profesionálně a s respektem.

Jaký prompt například napsat?

Situace: Zákazník obdržel poškozené zboží a v e-mailu vyjadřuje svůj hněv a frustraci.

Cíl: Napsat e-mailovou odpověď, která uklidní zákazníka, omluví se za nepříjemnosti a nabídne řešení.

Prompt: Jsi vynikající pracovník zákaznické linky. Napiš e-mail naštvanému zákazníkovi, který ti dole přikládám. Navrhni vylepšení, která pomohou uklidnit zákazníka a nabídnout mu adekvátní řešení. Zaměř se na empatické vyjádření a snahu o budování důvěry. O zákazníka nechceme přijít.
[email]


AI a mezilidská komunikace se nevylučují


AI nástroje jako Gemini a ChatGPT se stávají cennými pomocníky v oblasti mezilidské komunikace. Díky nim můžeme trénovat naše komunikační dovednosti, zlepšovat se v konfliktních situacích a budovat si pevnější a produktivnější vztahy s okolím.


Neváhejte a vyzkoušejte tyto nástroje sami. Pamatujte však, že prompty jsou pouze vodítkem. Můžete je upravovat a doplňovat podle vašich specifických potřeb a cílů. Experimentujte s různými variantami a hledejte to, co vám nejlépe vyhovuje.

Uvidíte, jak vám pomohou posunout vaši komunikaci na novou úroveň.

Pokud vás téma komunikace a toho, jak s druhými komunikovat lépe zajímá, určitě se podívejte na další články v této rubrice na našem blogu. Zajímavé pro vás mohou být i webináře pro veřejnost zdarma v rámci naší akadeMMie, kde se věnujeme zejména mindsetu a komunikaci.

Také se nezapomeňte přihlásit k odběru našeho newsletteru, aby vám článek neutekl.

Přeji vám mnoho štěstí s tréninkem vašich komunikačních dovedností!

Změňte to.

Autorka článku: Barbora Malinovská

Mentorka a konzultantka s 8 lety zkušeností z mezinárodního managementu
Expertka na digitalizaci a digitální nástroje.

https://www.barboramalinovska.cz/


Zdroje:

1. Barbora Malinovská
https://www.barboramalinovska.cz/

Odebírejte novinky ze světa komunikace! 


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.