Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka vyjadřujete následující souhlas:

Souhlasím, aby společnost Mindset Mentors s.r.o., Feřtekova 545/11, Praha 8, Česká republika, IČO: 08429103 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovávala mé jméno, telefonní číslo a moji emailovou adresu, případně informace zadané do elektronického formuláře včetně IP adresy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informační povinnost

Rádi bychom Vámi zadané kontaktní údaje i dále využívali pro naši vzájemnou komunikaci v rámci naší spolupráce a komunikace ohledně ní (například pro informování o detailech konání lekcí, workshopů, webinářů apod.) Níže naleznete detailnější informace ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Mindset Mentors s.r.o., Feřtekova 545/11, Praha 8, Česká republika, IČO: 08429103. 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení o činnosti naší společnosti v rámci vzdělávání, mentoringu a komunikačních doveností, které Vám pomohou lépe se orientovat v přehledu námi nabízených služeb.

Titul pro toto zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas neudělíte, nemůže Mindset Mentors s.r.o. používat Váš e-mail pro účely přímého marketingu.

Vaše osobní údaje předáme pouze našim blízkým spolupracovníkům pro účely splnění běžných administrativních agend, a to osobám poskytujícím naší společnosti serverové, cloudové, IT služby, či osobám poskytujícím služby pro správu naší společnosti.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte? (např.)

Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím.

Právo na opravu, tedy aby společnost Mindset Mentors s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li pro to splněny podmínky dle čl. 16 GDPR.

Právo, aby společnost Mindset Mentors s.r.o. omezila zpracování osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky dle čl. 18 GDPR.

Právo na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailu souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat v tom rozsahu, ve kterém bylo zpracování na souhlasu založeno a právo na následné vymazání těchto údajů.

Právo na sdělení informací o příjemcích Vašich osobních údajích dle čl. 19 GDPR.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat kdykoliv během obvyklých pracovních hodin.

Kontaktní osoba: Šimon Steffal, tel.: +420 603 809 720, e-mail: simon@mindsetmentors.eu