Zásady zpracování osobních údajů

Naše zásady zpracování osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údaje návštěvníků, uživatelů služeb a dalších osob při poskytování služeb tak, jak jsou popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách, dostupných z https://www.mindsetmentors.eu/vseobecne-obchodni-podminky („VOP“).  Dozvíte se zde zejména, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na základě čeho tak činíme, komu je předáváme a také jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu s obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR. Nejsou-li termíny definovány v dokumentu s plných zněním těchto zásad, mají význam stanovený ve VOP.

Plné znění našich zásad zpracování osobních údajů najdete pod odkazem níže. Po kliknutí se vám zobrazí ve formátu pdf.

Pokud se chcete přihlásit k odběru našich e-mailových novinek (newsletteru) nebo jste tak již učinili, tady najdete informace a plné znění Vašeho souhlasu:


Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete dokument zaslat na e-mail, kontaktujte nás prosím.