Učící se organizace


Změňte svou společnost na takovou, která se zdokonaluje a učí své zaměstnance. Ověříme, že je váš firemní vzdělávací systém dobře nastavený. A pokud ne, změníme to. 

Co to je

Učící se organizace je koncept, který je základem pro úspěšnou a dobře fungující společnost. Velmi důležitou jednotkou v učící se organizaci je člověk – jako jedinec s pozitivním přístupem k vlastnímu rozvoji a chutí vzdělávat se v neustálém učení sebe sama. Tento přístup zdůrazňuje strategickou hodnotu učení.

John Burgoyne a Tom Boydell ji definují takto: „Učící se organizace je ta firma, která podporuje učení všech svých členů a která se na základě učení postupně transformuje.”

Pokud vás to opravdu zajímá, vytvořili jsme společně s partnery z LMS platformy Scormium e-book Hrrr do vzdělávání, který je ke stažení online, zdarma a najdete ho pod tlačítkem níže.

Jak pracujeme my

Chcete si ověřit, že váš firemní vzdělávací systém je dobře nastavený? Anebo ho rovnou nastavit?

  • Pomůže vám analyzovat váš stávající systém firemního vzdělávání nebo nastavit nový tak, aby fungoval dlouhodobě, udržitelně, přinášel inovace a byl smysluplný jak z hlediska napojení na obchodní strategii tak motivaci zaměstnanců a potřeby týmů.
  • Společně vybudujeme knihovnu vašeho know-how, najdeme a odstraníme zásadní překážky v růstu a propojíme cíle vaší firemní strategie s rozvojem vašich lidí.
  • Připravíme vám všechny potřebné ingredience ke změně, případně vás při jejím zavádění budeme rádi doprovázet.

Výcvik interních mentorů

Naučíme lidi ve vašich týmech rozvíjet se a vzdělávat navzájem.

Pomůžeme vám vyškolit vaše lidi tak, aby u vás fungoval interní mentoringový program od A do Z. Od základních strategických pilířů, databáze know-how, výběru mentorů a jejich metodického zaškolení, přes nastavení vstupních a výstupních dotazníků a životního cyklu mentees až po metriky vyhodnocování dopadu mentoringu a nastavování dalších kroků. 

Mentoring je skvělý nástroj pro šíření know-how napříč organizací a jedinečnou možností podpory růstového nastavení vašich lidí. 

Propojíme nositele znalostí s těmi, kteří se touží rozvíjet. Pěstujeme tak kulturu sdílení a vytváříme prostor pro růst.

Naším cílem je spolu s vámi postavit kvalitní platformu pro sdílení a rozvoj vašich lidí, která bude poté zcela interně soběstačná a bude mít pozitivní dopad na dovednosti vašich talentů.

My tedy zasahujeme jen na začátku, vyškolíme váš tým, zrevidujeme a nastavíme procesy. A pak už fungujete v rámci vaší společnosti sami v nastaveném programu. 

Skvělý e-book zdarma 

Pokud vás to opravdu zajímá, vytvořili jsme společně s partnery z LMS platformy Scormium e-book Hrrr do vzdělávání! aneb Nastartujte domino
efekt učící se organizace. Konkrétně na něm spolupracoval Šimon Steffal a můžete se v něm těšit na témata:

  • Co je smysluplné vzdělávání zaměstnanců a jak na něj?
  • Staňte se magnetem na talenty
  • Základy máte. Čas na strategii
  • Co dál, aby vám to nespadlo na hlavu?

A to vše ke stažení online, zdarma a najdete ho pod tlačítkem níže.


Odebírejte novinky ze světa komunikace a mindsetu! 


Změňte to.