Všeobecné obchodní podmínky

Děkujeme, že jste se rozhodli využívat naší platformu pro sledování Webinářů! Abychom stanovili jasná práva a povinnosti spojené s poskytování naší služby, uzavíráme společně tyto všeobecné obchodní podmínky ("VOP"). VOP stanovují obsah smlouvy, na základě které budete sledovat jednotlivé Webináře na platformě, dostupné na adrese https://www.mindsetmentors.eu/webinare ("Webové stránky"). Aby pro Vás byly podmínky srozumitelnější, poskytujeme na začátku každé oblasti její shrnutí. Věnujte však pozornost veškerému textu – ten je totiž závazný. Pamatujte, že pokud jste spotřebiteli, vztahují se na vás práva, obsažená v čl. 12, přičemž tato práva jsou nadřazená ostatním článkům těchto VOP.

Celé znění našich aktuálních všeobecných obchodních podmínek naleznete pod odkazem níže - když na něj kliknete, zobrazí se vám ve formátu PDF. 


Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete dokument zaslat na e-mail, kontaktujte nás prosím.