Koučink


Podstatou koučinku jsou dobře položené otázky, vedoucí k rozvinutí vašeho potenciálu, schopností a nalezení vlastního řešení ve složité situaci.  

K čemu to je

Rozvíjíme jednotlivce, lídry a zaměstnance na cestě k úspěchu. Jedním z účinných nástrojů vedoucí k rozvoji a dlouhodobé změně je koučink. Ať už jde o firemní hodnoty, komunikaci v týmu, osobní život nebo motivaci zaměstnanců – pomáháme nalézt jasnost, jednoduchost a spokojenost. 

Zaměřujeme se na firemní prostředí a to především v těchto oblastech:

  • Lepší výkonnost
  • Komunikace
  • Leadership

Pro koho to je

Pro kohokoli, kdo dokáže být k sobě upřímný, pociťuje chuť a touhu na sobě pracovat a bere odpovědnost za své jednání. 

Na poli leadershipu představuje koučink efektivní a rozvojový nástroj pro vedení lidí.

Kam vás to dovede 

Nahradíte své zažité nefunkční návyky novými, které budou reálně užitečné pro váš život.

Podpoříte důvěru ve vlastní schopnosti a odpovědnost za své jednání. 

A nejen to. Z naší spolupráce si odnesete úměrně tolik, kolik do ní sami vložíte, a to mírou vašeho chtění na sobě pracovat a odvahou být lepším člověkem / lídrem / manažerem apod. 

Co koučink je a není?

  • Koučink je zaměřený na budoucnost a naplnění vašich záměrů.
  • Využívá jasně strukturovaného rozhovoru, který vede ke stanovenému cíli. 
  • Koučink usiluje o další rozvoj a prohloubení schopnosti učit se z vlastních zkušeností.
  • Nejedná se o instantní metodu pro vyřešení komplexního problému. 
  • Nejedná se o vylévání srdce ani dlouhosáhlé nikam nesměřující diskuze. 
  • Nejedná se o zkoumání příčin problému v minulosti.

Co můžete očekávat od nás

V rámci koučinku klientovi neradíme, ani s ním nesdílíme vlastní zkušenosti. Formou strukturovaného rozhovoru a dobře a ve správný čas položených otázek vedeme klienta k nalezení svých odpovědí. 

Naši certifikovaní koučové a koučky vás provedou celým procesem.
Vždy inspirují i k jinému pohledu na věc. Udrží pozornost u jádra pudla. Podpoří vás, když budete ztrácet motivaci, a také vás laskavě nakopnou, když budete polevovat. 


Odebírejte novinky ze světa komunikace a mindsetu! 


Změňte to.