POL-COM - Evropský projekt


S potěšením vám představujeme náš evropský projekt, na kterém
spolupracujeme s našimi partnery z České republiky, Rumunska a Litvy.


O čem to je?

Jeho cílem je podpora komunikačního výcviku pro lektory a vyučující se zaměřením na policejní a bezpečnostní obory ve vzdělávacích programech, střediskách, kurzech, odborných školách či na policejní akademii. Tento projekt zahrnuje vývoj komplexní digitální vzdělávací platformy zaměřené na zlepšení komunikačních dovedností budoucích či současných policistů či pracovníků v jiných záchranných složkách. Cílem je budování kapacit pedagogů a jejich podpora tak, aby byli schopni ještě efektivněji vyučovat komunikaci a posilovat komunikační kompetence jejich studentů či svěřenců. 

Hlavní cíle projektu

  • Školicí programy a interaktivní nástroje pro zlepšení komunikačních dovedností policistů v zácviku.
  • Interaktivní platforma s herními moduly, která pomůže podpořit a rozšířit vzdělávání se zaměřením na komunikaci. 
  • Kurikulum, jehož kurátory budou odborníci na komunikaci a který bude šitý na míru pedagogům působícím ve vzdělávacích institucích a programech.

Hlavní výstupy projektu

  • Vzdělávací obsah – tréninkové moduly, příručky, průvodci a případové studie, které budou k dispozici prostřednictvím digitální platformy.
  • Nástroje pro výuku –  video simulace, modelové situační karty, gamifikované aktivity a další interaktivní materiály, které mohou pedagogové využít jako doplněk k edukačním modulům.

Termín realizace projektu:

říjen 2023 – listopad 2025

Zaměření na základní komunikační dovednosti

Platforma se bude zabývat klíčovými oblastmi, jako jsou emoce v komunikaci, řešení konfliktů, empatie, respektující komunikace a aktivní naslouchání - dovednostmi, které jsou zásadní pro efektivní práci a zapojení komunity.


Naši partneři - s kým na projektu spolupracujeme:


Pokud vás projekt zajímá, sledujte nás! Brzy budeme sdílet víc. Anebo nám napište!


Odebírejte novinky ze světa komunikace a mindsetu! 


Změňte to.