Týmová mediace v Dentsu Czech Republic


Co a proč

V Dentsu Czech Republic chtěli rámci týmu obnovit komunikační kanály a zjistit, co komu nevyhovuje a na základě toho nalézt řešení pro větší spokojenost lidí v týmu i manažera. Hledali cestu, která by jim pomohla v rámci týmu ke sladění představ a která by je i mezi samotným manažerem a týmem dovedla k potřebnému řešení.


Mediace se ukázala jako správná cesta

Forma: Osobně

Mediace probíhala v rámci osobních setkání u klienta se všemi zúčastněnými.

Intenzita: 3 x 120 min

Celkem nás dovedly ke kýženému výsledku 3 setkání po 120 minutách.

Mediace i facilitace

Využili jsme technik nejen mediace, ale i facilitace jednotlivých setkání.

Výsledek...

Protože mezi členy týmu byly odlišné představy fungování týmu a nastavení komunikace s manažerem, v rámci mediace jsme facilitovali rozhovory mezi členy týmu a poté mezi týmem a manažerem. Obnovila se hlubší komunikace jak v rámci týmu, tak i právě mezi manažerem a jeho týmem.

Dentsu - o našem klientovi

Jsme Dentsu Česká republika. V dobrých i zlých časech spolupracujeme se značkami, abychom dosáhli jejich smysluplného pokroku. Naše týmy se v duchu One Dentsu spojují podle potřeb našich klientů a otevírají jedinečné možnosti růstu, změn i udržitelné hodnoty. 

Známe lidi lépe než kdokoli jiný.

Vším, co děláme, pomáháme značkám udržet si a získat nové nejlepší zákazníky napříč všemi obory. Prostřednictvím unikátní spolupráce se ze snů stává realita, která posouvá společnosti kupředu.