Komunikační kluby v T-Mobile a Slovak Telekom 


Co a proč

Hlavním důvodem spolupráce byla touha HR oddělení v Česku a na Slovensku udělat ještě něco navíc pro zaměstnance, kteří už své jazykové schopnosti rozvíjeli díky návštěvám klasických on-line lekcí angličtiny. Obecně pozorovali, že i přesto, že lidé na svém jazykovém rozvoji pracují, uvítali by více příležitostí si anglicky popovídat a trénovat použití nabyté teorie.


A tak vznikly Communication Clubs:

Forma: Online 

Online, kde se v bezpečném prostředí a s profi mentorem mohou sejít zaměstnanci odkudkoli.

Intenzita: 90 min. / 14 dní

Kluby se konají jednou za 14 dní, délka každého klubu je 90 minut.

Zajímavost: Jamboardy

Používáme Jamboardy - umožňují pracovat dynamicky a zobrazovat sdílené myšlenky.

Výsledek tedy je...

Pro klienta organizujeme každé dva týdny otevřené online komunikační kluby, kam se mohou účastníci dle svých časových možností dobrovolně hlásit dle termínů. Komunikační klub je bezpečné místo, kam si mohou lidé přijít popovídat vždy na nějaké téma spojené s jejich prací. Mimo to zde sdílí best practices a mentor, který celý klub facilituje také předává účastníkům potřebnou jazykovou výbavu (krátké shrnutí gramatiky a slovní zásoby, která s tématem souvisí). Před samotným klubem ještě zasílá mentor účastníkům přípravný úkol, který je do tématu uvede. Po konání klubu mentor zasílá účastníkům výstup ve formě PDF použitého Jamboardu, doprovodný dobrovolný úkol a také odkazy na další zdroje k probíranému tématu.

Kluby jsou velmi populární a v rámci zpětné vazby si účastníci chválí zejména možnost přijít si procvičit mluvenou angličtinu, možnost diskuze s kolegy v cizím jazyce v bezpečném prostředí, kde se nebojí udělat chybu a to, že kluby mají přesah i do oblastí spojených s komunikací či pracovním životem. Naučí se tedy nejen lépe mluvit jak v jazyce tak o daném tématu, ale také nabydou určité know how a best practices ohledně daného tématu. Díky možnosti pravidelně komunikovat navíc účastníci pociťují, že nabývají v cizím jazyce jistotu.

Moc děkuji Mindset Mentors a speciálně lekorce Gabriele Gargošové za naprosto profesionální ale zároveň velmi lidsky a přátelsky vedené komunikační kluby a další webináře zaměřené na rozvoj anglických jazykových dovedností. Gabriela má vždy všechna témata perfektně připravená do posledního detailu a zároveň nabitá informacemi a užitečnými tipy. Je otevřená diskusi a se vším poradí. Komunikační kluby jsou skvělým doplňkem našich on-line kurzů angličtiny. Účastníci mají díky nim možnost procvičit si konverzaci v bezpečném prostředí s fantastickou a profesionální lektorkou.
Petra Růžičková Talent Experience Developer, T-Mobile Czech Republic & Slovak Telekom

T-Mobile - o našem klientovi

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.


V T-Mobile se o své zaměstnance starají, záleží jim na jejich rozvoji a smysluplnosti školení a rozvojových aktivit. V rámci komunikačních klubů tak dali lidem možnost neformálně, ale s profi vedením mentora sdílet v angličtině své zkušenosti, zážitky a pracovní informace v bezpečném prostředí.