Jazykový mentoring - Eva Decroix


Co a proč

Klientka se na nás obrátila s cílem se za krátkou dobu výrazně zlepšit zejména ve svém mluveném projevu v angličtině. Často zažívala pocity nejistoty. Přála si získat jistotu v mluveném projevu a vylepšit ho tak, aby dokázala asertivně prezentovat své názory a udržet pozornost svého publika.


Pustili jsme se do intenzivního jazykového mentoringu:

Na začátek: Audit

Online - v bezpečném prostředí a s profi mentorem proběhl audit komunikačních kompetencí klientky pro jasný přehled o aktuální úrovni relevantních schopností. Z auditu vznikly cíle rozvoje.

Náš tým: 3 mentoři

Tým tří mentorů (včetně rodilého mluvčího) spolupracoval na komplexním rozvoji cílových kompetencí klientky. Jednalo se o intenzivní spolupráci, která se orientovala na dosažení cílů.

Intenzita: 4 měsíce, 3 x 3 x 3

rozvoj sestává ze 3 měsíců v režimu 3 týdnů nové látky + 1 týdne opakování doplněných o 1 měsíc věnovaný opakování. Klient má každý týden minimálně 3 kontakty s cílovým jazykem.

Průběh a výsledek naší spolupráce

Pro klientku jsme realizovali jazykový mentoring zaměřený především na kompetence spojené s veřejným vystupováním a mluvením před publikem. Trénovali jsme také zapojení technik hlasové modulace a prezentační dovednosti. Doprovodnými tématy byly vybrané oblasti gramatiky a slovní zásoby, které zlepšily úroveň vyjadřování klientky.

Před zahájením mentoringu jsme provedli audit komunikačních kompetencí klientky, díky němuž jsme získali přehled o aktuální úrovni relevantních schopností a ze kterého jsme ve spolupráci s klientkou určili cíle pro jazykový mentoring.

Klientce se věnoval tým tří mentorů (včetně rodilého mluvčího), kteří spolupracovali na komplexním rozvoji cílových kompetencí. Jednalo se o intenzivní spolupráci, která se orientovala na dosažení cílů. Mentoři vždy představili klientce teorii a best practices pro rozvoj dané kompetence spolu s relevantní gramatikou a slovní zásobou. Následoval praktický trénink a aplikace prostřednictvím simulací či různorodých cvičení.

Standardní délka cyklu jazykového mentoringu je 4 měsíce. Cíle jsou tak časově ohraničené. Po tuto dobu probíhá intenzivní spolupráce na týdenní bázi, kdy má klient možnost téměř každodenního kontaktu s jazykem prostřednictvím sessions s mentory, telefonních hovorů nebo doplňujících úkolů pro individuální rozvoj kompetencí. Každá session trvá 60 minut.

Celá spolupráce probíhala na principu 3 x 3 x 3, kdy rozvoj sestává ze 3 měsíců v režimu 3 týdnů nové látky + 1 týdne opakování doplněných o 1 měsíc věnovaný opakování. Klient má každý týden minimálně 3 kontakty s cílovým jazykem.

V tomto případě jsme cyklus mírně prodloužili kvůli cestám klientky do zahraničí.


Díky intenzivnímu mentoringu a především díky správně cílené pomoci lektorů se nyní při anglickém proslovu mohu lépe soustředit na samotný obsah sdělení a způsob, jak jej publiku předat, a tolik neřeším obavy z toho, jak můj veřejný projev v angličtině vyzní, zda vyzní a zda bude srozumitelný.  Velmi oceňuji také rozšíření slovní zásoby a osvojení si technik hlasové modulace.
Eva Decroix Poslankyně české Poslanecké sněmovny

A co po skončení mentoringu?

Klientka od nás obdržela výstupní report s doporučeními, jak si nabyté kompetence udržovat a dále samostatně zlepšovat.
Rozhodla se s námi pokračovat v udržovací intenzitě 1x 60 minut týdně.


Zdroj foto: https://www.parlamentnizpravy.cz/

Eva Decroix - o naší klientce

Eva Decroix je česká politička, advokátka, zapsaná mediátorka a podnikatelka.

Na podzim 2021 byla zvolena poslankyní Parlamentu ČR. Je členkou Ústavněprávního výboru, Zahraničního výboru a Stálé delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Jako poslankyně se aktuálně věnuje lidskoprávní problematice jak v České republice, tak ve světě. Je předsedkyní Podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí a Meziparlamentní skupiny přátel Francie, je členkou Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí, Volební komise, Stálé komise pro Ústavu České republiky a Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Spojené státy americké.