Lídr hrdinou v boji proti toxické produktivitě a prezentismu - TIPY pro vás!


Vést nešťastné lidi na pokraji vyhoření nechce asi žádný lídr. Nebo být tím, kdo je do tohoto krajního stavu nechá dojít nebo tomu dokonce nevědomky napomůže. Tým dlouhodobě frustrovaných nespokojených zaměstnanců totiž stěží dosáhne byť jen průměrných výsledků a i to za značně vysokou cenu.Proto je právě prevence nejlepším možným řešením.

Před čím byste měli sebe a své lidi tedy bránit? 

V tempu dnešní doby a při práci remote před dvěma zásadními fenomény, které jsme podrobněji popsali už dříve. Toxickou produktivitou (více o ní ZDE >>) a digitálním prezentismem (více o něm ZDE >>).

Pojďme se podívat prakticky na to, co právě z pozice lídra můžete udělat, abyste své lidi chránili před těmito jevy a v celkovém důsledku tak podporovali nejen jejich mentální well-being a pracovní spokojenost, ale také v budoucnu sklidili plody efektivní práce, kterou spokojený tým dokáže odvést. (1, 4) V tomto pokračování se podíváma na ryze praktické tipy, které vám pomohou psychologické bezpečí ve vaší firmě rozvíjet. Co tedy můžete dělat pro to, aby se lidé ve vaší firmě cítili dobře a bezpečně natolik, aby mohli upřímně a otevřeně sdílet svoje názory, pocity a myšlenky? 

#1: Budujte důvěru a buďte transparentní

Ve firmě, kde nikdo neví, na čem vlastně je (on sám nebo i celá společnost) a kde se informace šíří neoficiálními kanály se lidé cítí nejistě (2, 3). 

Buďte co nejvíce transparentní, komunikujte důležité věci včas a upřímně a vyhraďte si čas na případné doplňující dotazy. Pokud budou členové týmu dobře obeznámeni se situací, nebude u nich vznikat zbytečná obava o vlastní pracovní pozici. Budou se moci soustředit na svou práci a vykonávat ji bez tlaku.

Důvěra vychází z transparentnosti, ale ta je jen jedním z jejich pilířů. Zapracujte na budování psychologického bezpečí (více o něm ZDE >> a konkrétní tipy co pro něj dělat ZDE >>) ve firmě a týmu. Pokud se kolegové mohou otevřeně vyjádřit k tomu, co je trápí nebo s čím nesouhlasí, pravděpodobně se vám snadněji svěří i v případě, že budou prožívat negativní pocity spojené s vlastní prací a produktivitou.

Projevujte lidskou stránku a dejte najevo, že jste tu pro svůj tým.


#2: Opravdu spolu mluvte

Na základě předchozího bodu zapojte upřímný zájem o členy týmu.

Vyhraďte si pro ně čas a naplánujte si pravidelné schůzky tzv. jeden na jednoho. Zejména při práci na dálku spolu totiž lidé komunikují jen v nejnutnějších případech spojených s prací a tak jsou „ochuzeni“ o příležitosti mluvit o tom jak se mají nebo jestli se potýkají s nějakými problémy.

Využijte tyto meetingy pro kladení správně formulovaných otázek, čímž dáte kolegům prostor se otevřít a sdělit vám případné obavy nebo skutečnost, že jsou s něčím nespokojeni. 

Co neformálně, vídáte se?

Dobrým nápadem je pořádat i krátká neformální setkání týmu on-line nebo off-line, kde se nebude řešit práce,
ale poslouží dobře k utužení týmu jako celku a budování vztahů a důvěry mezi členy.


#3: Ujistěte se, že každý ví, co a proč má dělat

Pokud někdo neví, jaká je přesně jeho role a náplň práce a také jak to zapadá do kontextu celé firmy, je pravděpodobné, že začne svou práci a úlohu vnímat zkresleně (3). Promluvte si se členy svého týmu o tomto tématu a dovolte jim podílet se na určení jejich role a pracovních úkolů, pokud je to možné. 

Pravidelně zmiňujte dopady jejich práce na fungování dalších procesů. Například můžete zmínit, že díky tomu, že jste společně připravili skvělou marketingovou kampaň, firma získala nového významného klienta nebo že jste dostali pozitivní zpětnou vazbu na to, jak dobře se kolegům pracuje s databázemi, o které se stará právě váš tým.

Dávejte důraz na smysluplnost práce, ne na její objem. Tím zabráníte tomu, aby lidé dělali „práci jen pro práci“. Zajímejte se o náplň jejich dní, ale dávejte pozor, aby to nevyznělo tak, že je chcete kontrolovat.

Pomohou vám otázky jako:

  • Čím jsi tento týden strávil nejvíc času?
  • Dávalo ti to smysl?
  • Jaký máš pocit ze své odvedené práce?
  • Jsi spokojený s tím, jakými úlohami trávíš svůj pracovní čas?

Tak snadno zjistíte, zda někdo nedělá zbytečnou práci nebo něco, co mu nevyhovuje. A vzniká také prostor pro inovace a nápady, jak dělat věci lépe.


#4: Podporujte sebeřízení a zmocnění

Pokud máte v týmu někoho, kdo pracuje byť jen částečně remote, sebeřízení a zmocnění se nevyhnete. Není možné, abyste lidem stáli za zadkem a kontrolovali, jestli dělají to co mají a jestli to dělají tak, jak vy si myslíte, že by to bylo nejlepší. To by bylo téměř neproveditelné i v kanceláři. Navíc to nedává smysl.

Tým jste si vybrali na základě kompetencí a schopností. Lze tedy spolehlivě předpokládat, že daný člověk je schopen odvést na své pozici kvalitní práci a dodat výstup.

Jste jejich lídr a v této roli je vaším nejvyšším posláním zajistit jim pro to co nejlepší podmínky.
Proto věřte svým lidem a zmocněte je k tomu, aby se řídili sami.

Dejte jim plnou důvěru a dovolte jim aby se svou pracovní dobou naložili tak, jak je podle nich nejvíce efektivní. Nechte je dělat rozhodnutí, za která budou následně zodpovědní. Umožněte jim vzít pracovní roli skutečně za svou. Díky tomu, že zaměstnanec má kontrolu a důvěru nadřízeného, může se pouštět do kreativních řešení, což často vede k inovacím a vyšší efektivitě. Zmocnění také pomáhá budovat pozitivní vztah pracovníka k zaměstnavateli a podporuje jeho celkovou spokojenost. 


#5: Sledujte výsledky, ne čas a barvu online / offline ikonky

I když vás můžou svrbět prsty a napadat různé věci, nebuďte jako krteček ve známém vtipu s půjčením lopatky od ježka. Věřte, že lidé jsou v jádru spíše poctiví a dobří a skutečně minimum z nich by vaši důvěru a prostor k sebeřízení opravdu zneužilo. Nejsou to cizí lidé, jsou to členové vašeho týmu, které jste si vybrali. Zaměřte se na výsledky a vyvarujte se jakýchkoliv kontrol nebo „přepadovek“ typu ad hoc meeting. Absolutně tím nalomíte jakoukoliv důvěru a motivaci svých lidí (2). 

Důležité by pro vás měly být deadliny a kvalita odvedené práce. Pokud máte „na stole“ výstupy včas a bez chyb, jediné, co by vás mělo zajímat je to, jak je pracovník sám spokojený ve svém pracovním režimu. Vyšší efektivita totiž může být vykoupena toxickou produktivitou a přepracováním, které se v remote režimu těžce odhaluje. 


#6: Oceňujte

Pokud všichni fungují, jak mají, nebo dokonce podávají výkony nad očekávání, je to skvělé pro firmu. Někdy je to ale způsobeno ne tak příjemnými okolnostmi. Mnoho lidí má problém vidět hodnotu své práce a mají pocit, že musí pracovat víc a víc. Tento pocit může být i podvědomý a tak se o něm nedozvíte ani pokud vedete pravidelné konverzace (3). 

Běžte na to jinak a pomozte kolegům vidět jejich vlastní přínos a důležitost i těch nejmenších splněných úkolů. Pravidelně a správně oceňujte jejich práci a výsledky. Jak na to a proč je to důležité si můžete přečíst ZDE >>

Tím podpoříte vnímání sebehodnoty a smysluplnosti vlastní práce u všech členů týmu. To má přímo vliv na to, zda si dokáží stanovit zdravý poměr mezi časem stráveným prací a jinými aktivitami i při práci remote. Právě work-life balance u těchto lidí často trpí a prezentismus či pocit nedostatečné produktivity ho úplně zabíjejí (1). Skvěle odvedená práce je pak na úkor energetického i mentálního dluhu a je otázkou času, kdy člověk kompletně vyhoří. Proto je ocenění velmi důležitým a mocným nástrojem jeho prevence (4).


Závěrem

Už tedy víte, jak můžete svým lidem pomoct a chránit je před nástrahami moderního (nejen) remote světa práce. Ten však, nutno říct, má i mnoho benefitů, ze kterých může vaše firma těžit. Pokud se vám tipy líbí a nechcete přijít o další, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho newsletteru

A teď, když už víte jak na to, zkuste tipy aplikovat prakticky. Jděte do toho a

Autor článku: Gabriela Gargošová

Zdroje:

1. What is digital presenteeism and how do you avoid it on a remote team? (2022). Oyster
2. 10 Signs You’re in a Toxic Work Environment. Career contessa
3. How to navigate toxic productivity at work. (2022). Employment Hero.
4. Buckingham, M. and Goodall, A. (2022) The Feedback Fallacy. Harvard Business Review


Odebírejte novinky ze světa komunikace! 


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.