Hybrid přichází. Co to pro nás znamená?


Držet prst na tepu doby se vyplácí a nejinak tomu je i v oblasti způsobu výkonu práce. Nelze si nevšimnout, že vpřed se čím dál víc dere hybridní model práce. Není divu. Málokdo si dokáže představit, že bychom se plně vrátili do toho, co jsme znali z roku 2019 a přišli o některé nesporné přínosy práce z domova. Zároveň ale nelze ignorovat nevýhody plně remote režimu. Chtělo by to prostě od každého trochu.

A právě to přináší hybrid. Logicky se tedy zdá, že flexibilní kombinace práce z domova a z kanceláře je tím pravým zlatým středem. Není to ale tak jednoduché.


Na papíře super, ale co v praxi?


Je určitě důležité zdůraznit, že se jedná o zbrusu nový koncept, který právě prochází zatěžkávacím testem. První odvážlivci si hybridní práci vyzkoušeli, protože měli pocit, že právě to bude pro ně ideální. Máme tedy k dispozici první autentické výpovědi o tom, co tento režim, který dle popisu zní báječně, vlastně obnáší v praxi. Zkušenosti se různí, a bohužel nejsou vždy úplně pozitivní. 

BBC ve svém článku (1) popisuje zkušenost mladé ženy právě s kombinovanou prací z domova a z kanceláře. Co se nejdříve zdálo jako možnost mít to nejlepší z obou světů v praxi mělo i své stinné stránky. Klara, o jejíž zkušenosti BBC (1) píše, měla brzy pocit, že namísto jednoho pracovního místa musí udržovat dvě. To znamená neustálé přemýšlení a plánování, co si s sebou musí večer nebo ráno odnést, aby druhý den byla schopná pracovat. To je nesmírně vyčerpávající a podle dat, která se pomalu sbírají, Klara zdaleka není sama.

Čím dál více lidí hodnotí po svojí zkušenosti hybridní práci jako emočně vysilující.Potvrzují to i leadeři, jelikož 80 % z nich v globálním průzkumu, který BBC (1) cituje, vypovědělo, že se členové jejich týmu cítí hůře, než při práci plně z domova nebo z kanceláře.


Kam to až může zajít?


Přechod na systém hybridní práce s sebou přináší nečekané výzvy, které jsou zřetelnější až při jeho uvedení do praxe. Pracovníci si musí vytvářet nové návyky, a to může představovat dodatečný stresový faktor. Frustrace v některých případech vedla dokonce k tomu, že lidé se rozhodli najít si jinou pozici, která bude plně remote. To je i případ Klary(1), která vypověděla, že při práci v kanceláři se již necítí komfortně. Naopak je nesvá z toho, že ji kdykoli může vyrušit některý z mnoha podnětů a nutnost plánovat dojíždění a přenášení věcí z místa na místo už je na ni prostě příliš. 

Protože je ale hybridní práce stále „v plenkách” a lidé ji teprve testují a zkoušejí se s ní sžít, je ještě příliš brzy činit závěry. Rozhodně nemůžeme říci, že hybridní práce nefunguje, jen prostě nevyhovuje každému.

Sto lidí, sto chutí

Neexistuje totiž jen jedno univerzální řešení. Máme k dispozici i příznivější výsledky.  Podle výsledků studie provedené Scalable Software (2), provedené v roce 2021 sice negativní pocity, které popisuje Klara (1), zažívá mnoho dalších ze dvou tisíc respondentů, kteří hybridní práci vyzkoušeli, ale tato studie prezentuje i její pozitivní stránky. Nejvýraznějším pozitivním ukazatelem bylo zlepšení rovnováhy mezi prací a osobním životem, kterou zaznamenalo 42 % dotázaných. Dále 33 % z nich pozorovalo zvýšenou produktivitu a 29 % má pocit, že se zvýšila úroveň jejich životní spokojenosti (2).


Co vše může hybrid ovlivnit?


V režimu práce plně remote byly také zaznamenány úpadky v oblasti lidských vztahů v rámci firem a týmů. Lidé se odcizili a tím pádem se ztížilo jejich společné fungování. Pokud ale zkombinují práci z domova a z kanceláře, budou své spolupracovníky a nadřízené moci zase vídat na pravidelné bázi. Taková setkání jsou významnější, než se zdá. Podle průzkumu Work Trend Index (3) vytvářejí prostor pro inovace a podporují difúzní myšlení. 

Existuje také několik konkrétních benefitů hybridu pro jednotlivce, které  popisuje Advanced Workplace (4). Hned za již zmíněným zvýšení pocitu životní spokojenosti uvádí fakt, že snížení nutnosti dojíždění za prací vedlo nejen k úspoře času, ale také financí. S tím také souvisí zvýšená mobilita. Nejen, že si lidé mohou naplánovat svůj týden tak, aby například práce korespondovala s jejich volnočasovými plány, rozšiřuje se také okruh potenciálních zaměstnavatelů. 

Své schopnosti klidně mohou nabídnout firmě na druhém konci země nebo světa, a z takové spolupráce vytěží obě strany. Odpadá nutnost se rozhodnout o případném stěhování se za prací.

Parametry takové hybridní spolupráce závisí čistě na tom, jak si je firma s pracovníky nastaví. Právě nyní probíhající první testy a pozitivní či negativní zkušenosti poskytují prostor k tomu definovat, jak z této nové možnosti vytěžit co nejvíce a potlačit případné nevýhody.

Hybridní práce na míru

To může být skvělá příležitost pro firmy, aby vymezily způsob, jakým bude hybridní práce probíhat právě u nich. Pečlivé zvážení možných výhod, ale i nových překážek a jejich zohlednění v přípravě tohoto konceptu je tím, co nakonec určí, zda bude pro společnost funkční a bude pro jejich pracovníky vyhovujícím způsobem práce.

Velmi důležitou roli v celém procesu hraje komunikace s lidmi a naslouchání jejich zkušenostem. Právě ty vám poskytnou vhled do praktického fungování konceptu a pomohou určit, na co se zaměřit dále. 

Pravděpodobné ale je, že hybrid se stane novým normálem a nesporně v sobě nese velký potenciál. Dobrým rozhodnutím je tedy vkročit do této etapy jako firma, která naslouchá hlasům svých lidí a svým rozhodováním odpovídá na jejich pocity a potřeby. Pracovní prostředí se mění a stává se více globalizovaným a tím i více konkurenčním. Společnosti, které se této situaci a trendům dokáží přizpůsobit tím získají velkou konkurenční výhodu. 


Autorka článku: Gabriela Gargošová


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.