Růstové nastavení mysli a proč je pro váš tým zásadní


Nastavení mysli neboli mindset je často skloňovaný pojem. Není se čemu divit. Právě to, jak nahlížíme na svět je totiž základem pro téměř jakýkoliv rozvoj osobnosti. I proto je slovo Mindset součástí názvu naší společnosti. Nechceme vám jen pomoci měnit skutečnosti okolo, ale také vám samotným umožnit podívat se na svět jinýma očima. Tak totiž uvidíte možnosti, které vám dříve byly skryté a nedostupné.

Už jste někdy slyšeli pojem „růstové nastavení mysli” neboli „growth mindset”? Právě tomu se věnuje například uznávaná americká vědkyně a profesorka Carol Dwecková, autorka knihy Nastavení mysli.(1) Jak sám název napovídá, kniha čtenáři představuje dva základní přístupy nejen k učení se nových znalostí a uvádí také množství příkladů z praxe a výzkumu v této oblasti.


Co je to růstové nastavení mysli?


Podle tohoto konceptu není ani tak důležité, jací se narodíte, ale jakými se můžete stát. Dobrá zpráva tedy je, že právě růstové nastavení mysli vám dovoluje vzít do rukou svůj osud. Jednou z klíčových myšlenek Dweckové(1) je skutečnost, že tvrdá práce, píle a chuť se zlepšovat pokaždé překoná talent nebo vrozené vlohy.

Pokud však tíhneme k nastavení fixnímum, znamená to, že se bojíme výzev, nepříliš dobře přijímáme zpětnou vazbu (považujeme ji za kritiku) a věříme, že naše schopnosti jsou jen takové, s jakými jsme se narodili. Pokud se nám něco nepovede, snažíme se, aby se na náš neúspěch rychle zapomnělo a už se o danou věc znovu  ani nepokusíme.

Oproti tomu růstové myšlení znamená vidět každou výzvu jako příležitost a každou chybu jako něco, z čeho se můžeme poučit. Prostě zkusíme situaci vyřešit jinak. Právě pozitivní vztah k učení a zlepšování se je tím, co je základem růstového nastavení mysli a tím největším klíčem k úspěchu. A tak se snadno stane, že velká píle a vytrvalost přinese jedinci větší úspěch, než samotný, i když velký talent.

Profesorka Angela Lee byla inspirována myšlenkami profesorky Dweckové (1), a proto strávila dlouhý čas výzkumem a pozorováním lidí, kteří jsou úspěšní ve všemožných náročných odvětvích. Jak popisuje ve svém TedTalku '(2), jakkoli odlišní byli, jedno měli všichni společné – odhodlání a výdrž na cestě za svým cílem. Orientovali se na růst.


Jak Vám růstové nastavení mysli pomůže v pracovní sféře?


Vzpomeňte si na poslední velký nezdar svého týmu. Jistě to není příjemné pomyšlení, protože se musíte vracet k něčemu, co bylo třeba opravdu špatné a stresující. To ale není vše. Pokud se na tuto situaci podíváte z jiného úhlu, zjistíte, že se jedná o jedinečnou příležitost k tomu se v budoucnu zlepšit a neudělat stejnou chybu. A méně chyb vede k lepším výsledkům. Bylo by skvělé si s týmem sednout a prostřednictvím konstruktivní diskuze určit, kde se stal problém a jak jinak a lépe situaci vyřešit.

K tomu se váže nejen schopnost správně dávat zpětnou vazbu, ale vaši lidé jí musí být otevřeni. Stejně tak je třeba, aby byli ochotní se na věc podívat z výše popsaného úhlu pohledu. A právě proto je nejen pro lídry, ale pro všechny členy týmu zásadní budovat růstové nastavení mysli.


Jak se přenastavit na růst?


Klíčovým slovem je v tomto případě „zatím”. Carol Dwecková ve svém TedTalku3 popisuje, jak velký dopad má to, jak věci pojmenujeme. Pokud se soustředíme na to, že „teď” jsme udělali chybu a proto jsme špatní a nemáme na to, pravděpodobně při příští příležitosti budeme podvádět nebo se nebudeme pokoušet vůbec. Když si ale řekneme, že „zatím” se nám něco nedaří, ale můžeme se z těchto chyb poučit, otevíráme si cestu nejen k úspěšnému řešení problému, ale především osobnímu rozvoji. Pamatujte si tedy slovo zatím a snažte se dívat na situace z tohoto úhlu. Aktivně se také soustřeďte na to, jaký postoj zaujímáte k obtížným situacím. Je fixní nebo růstový? Snažte se pokaždé vědomě podívat na danou situaci z pohledu růstu.


Úloha lídra


Nemusíte ale zůstávat jen u sebe. Jako lídr nesete odpovědnost nejen za tým a jeho výsledky, ale i za to, jak se lidé pod vaším vedením (ne)rozvinou. Máte velkou sílu budovat jejich růstové myšlení tím, jak se k nim chováte. Zde je několik tipů, jak můžete změnu mindsetu u svých kolegů podpořit.

Revidujte své pracovní prostředí

Než vůbec začnete s cíleným působením na ostatní, je velmi důležité se zamyslet nad tím, jaký mindset v lidech podporují procesy ve vaší firmě. Podle Impraise(4) je důležité zaměřit se zejména na toxické jevy, jakými je rozdělení zaměstnanců na „hvězdy” a pak ty ostatní, nebo jakékoli řazení zaměstnanců od nej…. To rozhodně nevysílá podnět k odhodlanému snažení a zlepšování se. Namísto toho zaměstnance staví proti sobě. To je úplný opak toho, čeho lze dosáhnout, když bude důraz kladen na proces učení a pokroku, nikoli na momentální stav a výsledek. Pokud budete odměňovat správný přístup, rivalita vymizí a lidé spíše potáhnou za jeden provaz. Spolupráce má přednost před soutěžením.

Chvalte úsilí a práci namísto schopností a talentu

Carol Dwecková ve své knize(1) a TedTalku(3) uvádí výsledky svých výzkumů a pozorování v praxi, kdy pracovala se studenty. Z nich vychází klíčové doporučení: Pokud někoho pochválíme za to, že je chytrý, šikovný nebo přirozeně nadaný, podporujeme fixní nastavení mysli. Sice tím druhému uděláme radost, ale on se bude za každou cenu snažit si tuto „nálepku” udržet. Bude se vyhýbat výzvám a děsit se chyb. Ty by přece znamenaly, že je hlupák! Oproti tomu ocenění úsilí a práce, kterou dotyčný vynaložil a vedla k dobrému výsledku jej bude pozitivně motivovat pracovat na sobě dál a dokonce výzvy vyhledávat.

Pracujte chytře se stereotypy

Současná situace zástupců generace Z na pracovním trhu není příliš dobrá (o tom více v článku JAK ZJISTÍTE, ŽE JSOU VAŠI LIDÉ PŘEHLCENÍ A ŽE UŽ JE „DIGISVĚT" POHLCUJE? >>>). Z pohledu firmy se může zdát, že tím, že se jedná o čerstvé absolventy, jsou to vlastně lidé, kteří mají zatím jen omezené zkušenosti a základní dovednosti. Tohle si dokonce často myslí i oni samotní. Ve vašich rukách leží klíč k odemknutí jejich potenciálu. Pokud budete klást důraz na to, že „zatím” problémy vyřešit neumějí, ale můžou se to naučit, sami se budou chtít zlepšit a plně se do tohoto procesu ponořit. Tím snadno dosáhnou požadovaných schopností a stanou se cennými členy týmu. 

Výsledky konkrétních lidí nebo týmů a firem neovlivňuje pouze kapitál v podobě znalostí. Přístup každého jednoho pracovníka k učení se hraje zásadní roli. Tím, že podpoříte růstové myšlení svých lidí, pomůžete nejen jejich, ale i vlastním úspěchům a budujete učící se týmy. Pokud vás tedy fixní myšlení brzdí,  #zmenteto.


S čím konkrétně vám můžeme pomoci?

Třeba v našem Workshopu nebo webináři Dávání a přijímání zpětné vazby a dalších se věnujeme tématům opravdu do hloubky. Pokud by vás to zajímalo, můžete se podívat pod odkazem níže.


Autorka článku: Gabriela Gargošová

Zdroje:

1. DWECK, Carol S. Nastavení mysli : nová psychologie úspěchu, aneb, Naučte se využít svůj potenciál / Carol Dwecková ; překlad Jan Melvil, Kateřina Ešnerová.  Vydání druhé, aktualizované. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2017.  320 stran ISBN:978-80-7555-032-3
2. https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8
3. https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU
4. https://www.impraise.com/blog/how-to-develop-a-growth-mindset-in-your-team


Další zajímavé články:


Změňte to.