Jak zjistíte, že jsou vaši lidé přehlcení a že už je „digi svět“ pohlcuje


Stejně jako celý svět, i oblast komunikace prošla za poslední dva roky ohromnou proměnou. Poznali jsme mnohdy i zcela nové způsoby práce a v mnoha směrech jsme se stali efektivnějšími. Taková radikální změna, jako je přechod z každodenní práce v kanceláři na práci z domova a pouze online, s sebou ale zákonitě může nést i mnohé stinné stránky. Při práci na dálku se obtížněji tvoří a udržují vazby mezi pracovníky. Velkým strašákem je také digitální přetížení. Je určitě dobré tyto výzvy, které bychom neměli přehlížet a je třeba je správně uchopit už v počátku. 


Co s tím mohou dělat lídři?


Hlavním cílem lídrů by mělo být v tomto novém prostředí najít cestu ke svým lidem. Ideálně pomocí osobních rozhovorů by měli zjišťovat, jestli některým členům týmu nehrozí přehlcení. K tomu totiž v digitálním světě dochází velmi snadno a bohužel i často. Na základě takových informací pak lídr společně s týmem dokáže lépe najít vhodné nastavení, které respektuje organizaci, tým, i jednotlivce. Jak ale se svým týmem komunikovat tak, aby se nám lidé skutečně otevřeli a dialog nám poskytl informace, které hledáme? 

Klíčem jsou správně položené otázky a empatie. Zejména u témat, jako je psychická pohoda pracovníků nebo spokojenost s podmínkami, je nutností mít zásady komunikace špičkově zvládnuté.

Dalším nelehkým, ale zásadním krokem, by pro ně měla být podpora vzniku a posílení vazeb mezi členy týmů. Ideálně je motivovat, aby sami měli zájem takové vztahy budovat. Mindset je totiž klíčový, a pokud má člověk na něčem sám zájem a dává mu to smysl, pak podle toho také jedná. Vnější podněty mají jen omezenou sílu a účinnost, proto se investice do správného nastavení myšlení všech hráčů týmu nevyčíslitelně navrací v mnoha ohledech.


A jak na to?


Může se to zdá jako téměř nesplnitelný úkol, ale není. Jen je třeba mít na paměti, že pokud skutečně chcete dosáhnout trvalé změny pohledu členů svého týmu, jedná se o maraton a ne o sprint. Ideální je začít malými kroky, které nevyžadují příliš úsilí, ale mají velký efekt. O pár tipů, jak na to, se s námi podělil Šimon Steffal(1):

Vytvářejte příležitosti k neformálním setkáním a podporujte je

Neformální setkání a náhodná komunikace jsou klíčové. Na vás je vymyslet, jak je znovu dostat do hry. Navrhněte svým spolupracovníkům společnou pauzu na kávu, i kdyby měla být krátká a on-line. Jak totiž uvádí Harvard Business Review(2), jakékoliv události tohoto typu přejí small talku. Ten hraje až překvapivě významnou roli, co se týče fungování týmů, a to se ukazuje čím dál více.

Pokud to aktuální situace dovolí, navrhněte společné posezení, vyrazte na krátký výlet nebo jen obejděte blok. Zvláště po dlouhém zírání do obrazovky je prospěšné se zvednout a jít se nadýchat čerstvého vzduchu. Být věčně zavřený mezi čtyřmi stěnami nikomu neprospívá, a podle průzkumu American Psychiatric Association z května 2021 (3) může mít dokonce negativní vliv na mentální zdraví. Prevence je klíč a pohyb, čerstvý vzduch a příjemná společnost jsou skvělými a dostupnými nástroji ke zlepšení duševní pohody. 

Navíc tím odpojíte soustředěné myšlení, práce se odsune na druhou kolej a tím, že se budete bavit o něčem jiném, dáte šanci mozku rozjet podvědomé procesy difuzního myšlení a nápady tak mají čas uzrát.

Jděte dobrým příkladem

Nezapomínejte, že nelze kázat vodu a pít víno. Právě proto byste sami měli jít co nejlepším příkladem v chování, které byste rádi viděli u členů svého týmu. Je přirozené, že na začátku budete muset vzít iniciativu pevně do svých rukou. Pokud ale vytrváte, ostatní svým chováním inspirujete. 

Zároveň se pokuste co nejvíce bránit nešvarům online a remote práce, které vedou k digitálnímu přetížení a úpadku mezilidských vztahů. Některé z nich zmiňuje například Forbes4. Zároveň dodává, že pokud budete respektovat své kolegy a jejich čas, podpoří to efektivitu práce celého týmu.

Plánujte meetingy smysluplně a ohleduplně

Při plánování logicky uvažujte a berte v potaz kalendáře účastníků. Ideální meeting by neměl být delší než 45 minut a také není žádoucí je do kalendáře sázet bezprostředně jeden za druhým. Dopřejte svým lidem alespoň 10 minut  na oddech, toaletu, nebo jen pročištění myšlenek. Zajímejte se a ptejte se na pocity, novinky a cokoliv, co pomůže navázat neformální konverzaci.

Většina lidí se ráda rozpovídá, když jim k tomu dáte podnět a cítí z vás upřímný zájem. Respektujte limity, zejména pokud se jedná o dobu, kdy druhé kontaktujete. Vždy se ujistěte, že druhému píšete ve vhodný čas (ideálně v rámci pracovní doby) a pokud už něco opravdu hoří, počítejte s tím, že druhý nebude nutně reagovat ihned.

Vytvářejte krátkodobé projektové týmy

Kdy se lidé poznají lépe, než při blízké spolupráci? Lépe mezi sebou jednotlivé pracovníky propojíte tím, že budete některé úkoly přiřazovat přirozenou formou specifickým lidem dle potřeby a kompetencí. Necháte tak dynamicky vznikat a zanikat dílčí týmy. Taková forma spolupráce dává lidem jedinečnou možnost poznat druhého v jiném kontextu a prohloubit své vztahy napříč firmou, aniž by to působilo nuceně nebo uměle. Dáváte tím také svým lidem možnost rozvíjet silné stránky a zkoušet nové věci a role. 

V neposlední řadě zvažte možnosti hledání těch pravých lidí pro určité role po celém světě. Taková varianta vám servíruje talent a potenciál na stříbrném podnose, byla by škoda toho nevyužít.


Návrat se nekoná, ale změny mohou být pozitivní.


Je více než jasné, že návrat k „normálu” v podobě, jak jsme jej znali, se nekoná. Není ale třeba se bát, právě naopak. Nové změny a podněty přímo vybízejí k pozitivním změnám. Firmy, které je dokáží správně uchopit a vytěžit z „nového normálu” to nejlepší, již brzy začnou sklízet ovoce nového nastavení. 

 

Týká se to i vaší firmy nebo týmu a nepřipadáte si zcela připraveni?

Změňte to.


Autorka článku: Gabriela Gargošová


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.