Když to mezi kolegy neklape #1: Typy konfliktů v pracovním prostředí


Konflikty na pracovišti jsou běžným jevem v každé organizaci a mohou mít zásadní vliv na celkovou produktivitu a morálku zaměstnanců. Mohou vznikat z různých důvodů, jako jsou rozdíly v názorech, špatná komunikace, soupeření o zdroje nebo dokonce osobnostní střety. Pokud se tyto konflikty neřeší, mohou eskalovat a způsobit rozpad komunikace, snížit motivaci a produktivitu.

Proto je nezbytné, aby organizace měly dobře strukturovaný plán pro jejich efektivní řešení. V tomto článku se podíváme nejprve na sedm typických typů konfliktů na pracovišti.


1. Rozdílné vnímání úkolů

Ke střetům souvisejícím s úkoly dochází, když mají zaměstnanci různé názory nebo představy o tom, jak by měl být úkol dokončen. Tento typ konfliktu může nastat, když dva zaměstnanci mají různé styly práce nebo když má jeden z nich pocit, že jeho nápady jsou ignorovány. (1)

Příklad:

Dva kolegové spolu pracují na projektu. Jan chce k projektu zaujmout originálnější a netradičnější přístup, zatímco Alena ho chce dokončit konvenčněji a jednodušeji.

Alena: „Myslím, že bychom se měli držet plánu a dokončit projekt tak, jak se vždy dělal. Nemáme čas na nějaké kreativní experimentování.“

Jan odpovídá: „Ale to je právě to, vždy jsme to dělali stejně a nikdy jsme nezaznamenali žádné výrazné výsledky. Jiný přístup by podle mě mohl vést k mnohem lepším výsledkům.“


2. Osobnostní konflikt

Když mají dva spolupracovníci odlišné osobnostní rysy nebo komunikační styly, vyvstávají problémy související s osobností. Konflikt této povahy může být v práci napjatý a demoralizující.

Příklad:

Sára a Michal, dva pracovníci ve stejném oddělení, mají zcela odlišné povahy. Michal je extrovertnější a hlasitější než Sára, která je klidnější a uzavřenější.

Sára: „Práce s Michalem je pro mě neuvěřitelně náročná. Nikdy nevěnuje pozornost mým myšlenkám a neustále na mě mluví.“

Michal: „Nechápu, proč Sára pořád mlčí. Jen se ji snažím zapojit do diskuse a získat její názory.“


3. Konflikt o zdroje

Ke konfliktům souvisejícím se zdroji dochází, když dva zaměstnanci nebo dvě oddělení soutěží o omezené zdroje, jako je financování, vybavení nebo pracovní síla. Tento typ konfliktu může způsobit napětí a omezovat spolupráci.

Příklad:

Dvě oddělení, marketing a obchod, soutěží o zvýšení budgetu pro následující rok.

Manažer marketingu: „Potřebujeme rozpočet na realizaci našich kampaní a zvýšení povědomí o značce.“

Manažer obchodu: „Ale my bez zvýšení rozpočtu nebudeme schopni dosáhnout našich prodejních cílů a generovat příjmy pro společnost.“


4. Konflikt v definici role

Tento typ konfliktu vzniká, když mají zaměstnanci různá očekávání nebo interpretace svých pracovních povinností a úkolů. Například jeden zaměstnanec může mít pocit, že je po něm požadováno, aby vykonával práci dvou lidí, zatímco druhý zaměstnanec může mít pocit, že mu není svěřena dostatečná odpovědnost.

Příklad:

Alex: „Nechápu, proč se po mně žádá, abych dělal práci dvou lidí. Už toho mám na talíři dost a nemám čas ani prostředky na to, abych přebíral větší zodpovědnost.“

Sylvie: „Nechápu, proč nejste ochotný přijmout více odpovědnosti. Jste jediný, kdo má schopnosti tuto práci vykonávat a potřebujeme, aby to bylo hotové do konce týdne.“


5. Hodnotový konflikt

Takový konflikt vzniká, když mají zaměstnanci různé hodnoty nebo přesvědčení, které se poté na pracovišti střetávají. Pracovníci mohou mít například různé názory na to, jak řešit stížnost zákazníka nebo jak prioritizovat projekty. (1)

Příklad:

Dana: „Stížnosti zákazníků bychom měli řešit s empatií a porozuměním. Musíme jim ukázat, že nám na tom záleží a že jsme ochotni pomoci.“

Lucie: „Podle mě bychom měli jednat rychle a stížnosti zákazníků vyřizovat efektivně. Nemáme čas ztrácet kapacity u zákazníků, kteří nám nepřinášejí další peníze.“


6. Konflikt související s termíny

Když mají zaměstnanci různé názory na termíny nebo priority a časovou osu projektů, může vzniknout spor. Například jeden pracovník může mít pocit, že termín je nereálný, zatímco druhý zaměstnanec může vnímat, termín jako kritický, tedy je nutné ho dodržet.

Příklad:

Sofie: „Tento termín je nereálný. Potřebujeme na jeho dokončení úkolu více času, abychom si byli jistí, že je proveden správně.“

Josef: „Splnění tohoto termínu je pro nás kriticky důležité. Musíme si být jistí, že ho dodržíme, abychom projekt mohli posunout na správnou cestu a splnit své závazky vůči našemu klientovi.“


7. Komunikační konflikt

Pokud mají kolegové různé komunikační styly nebo očekávání, přichází konflikt. Jeden zaměstnanec může například preferovat komunikaci tváří v tvář, zatímco druhý může naopak preferovat e-mail.

Příklad:

Pavla: „Nechápu, proč od druhého oddělení nedostáváme potřebné informace. Nereagují na naše e-maily ani hovory a to nás zdržuje.“

Eva: „Proč za námi pořád někdo chodí se všemi těmi otázkami? Jsme úplně zahlcení a nemáme čas odpovídat na každý jednotlivý e-mail nebo hovor.“


Závěrem lze shrnout, že neshody na pracovišti jsou častou a nevyhnutelnou součástí pracovního prostředí.
David B. Lipsky, Ronald L. Seeber, and Richard D. Fincher. (2022). 

Je nezbytné řešit problémy ihned, aby se nezhoršovaly a nenarušovaly chod pracoviště. K urovnání konfliktů na pracovišti a nastolení zdravého a produktivního pracovního prostředí lze použít řadu strategií. Každá z nich má své vlastní výhody a nejlepší postup je odvislý od konkrétních podmínek sporu a požadavků zúčastněných osob.

V návazném článku Efektivní metody řešení konfliktů v pracovním prostředí se blíže díváme na přímou komunikaci, intervenci třetí strany a specificky na roli mediátora. 

Pokud chcete mít jistotu, že se o nových článcích na blogu dozvíte jako první, přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Položte si otázku: S jakými konflikty se setkáváte ve vaší organizaci vy? Začněte správným určením konfliktu a 

Změňte to.


Autor článku: Veronika Vrábel Porteš

Zdroje:

(1) Shonk, Katie. (2022) 3 Types of Conflict and How to Address Them, Different types of conflict — including task conflict, relationship conflict, and value conflict—can benefit from different approaches to conflict resolution.
(2) Medina, F.J., Munduate, L., Dorado, M.A., Martínez, I. and Guerra, J.M. (2005), "Types of intragroup conflict and affective reactions", Journal of Managerial Psychology.
(3) David B. Lipsky, Ronald L. Seeber, and Richard D. Fincher. (2022). Review of Emerging Systems for Managing Workplace Conflict: Lessons from American Corporations for Managers and Dispute Resolution Professionals. in Industrial & Labor Relations Review


Odebírejte novinky ze světa komunikace!


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.