Proč a jak se stát lepším komunikačním partnerem


Na konverzaci jsou stejně jako na tango potřeba dva lidé. Možná to vyznívá logicky, přece si nebude člověk sám mluvit jen tak pro sebe, že? Když se ale na rozhovory, které vedou ostatní kolem vás nebo vy sami podíváte detailněji, možná budete nemile překvapeni. To, že proti sobě fyzicky stojí nebo sedí dva lidé totiž neznamená, že jsou oba v tomto procesu komunikace plně přítomni. Naprostá zainteresovanost v konverzaci je ale základní podmínkou její konstruktivnosti.

Umět druhému naslouchat je totiž stejně důležité, jako umět pojmenovat vlastní pocity. Je možné, že se sami nevědomky dopouštíte nenaslouchání (více o něm píšeme zde) nebo jiných prohřešků, které z vás dělají nepříliš dobrého komunikačního partnera. Tím se však připravujete o spoustu potenciálně dobrého.


Proč být dobrým komunikačním partnerem?


Má cenu se vůbec snažit zlepšovat v něčem, co na první pohled zvládáme? Určitě ano! Lidé totiž často opomíjejí důležité aspekty komunikace, jako je třeba právě naslouchání druhému. Často se pak rozhovor promění ve dva střídavé monology a na konci ani jeden z účastníků nic nezískává. 

Vzhledem k tomu, že žijeme v informačně přehlcené době, schopnost správně komunikovat se téměř rovná schopnosti efektivně nakládat s informacemi (1). Tlak na výkon a rychlost se stupňuje nejen v pracovním prostředí a tak si málokdo z nás může dovolit ztrácet čas rozhovory, které nemají žádný výsledek ani přínos. Komunikace je tedy procesem sdílení informací, jehož cílem je být pochopen a pochopit druhého (1).

V pracovní sféře nejsou dobré komunikační schopnosti uváděny jako požadované jen tak náhodou. Právě ty vám totiž pomohou budovat a posilovat vazby v rámci týmu (2). Zvyšují také kvalitu našich interakcí s klienty nebo nadřízenými a v neposlední řadě nám schopnost efektivně komunikovat s ostatními šetří čas i sílu. To napomáhá vaší celkové produktivitě a přispívá k vaší imagi skutečného profesionála (1).

I na poli osobních vztahů jistě oceníte schopnost věcně a konstruktivně probrat jakékoliv téma tak, abyste společně s protistranou dokázali najít uspokojivé východisko. Snáze se také vyhnete konfliktům.


Jak se stát lepším komunikačním partnerem


Důvodů proč se chtít zlepšit v komunikačních schopnostech je tedy celá řada. Ať už vás k tomu vede cokoliv, neméně důležité je i způsob, jakým můžete zlepšení dosáhnout. O své tipy se s námi podělil Šimon Steffal (6):

Aktivně naslouchejte

Na to, jak co nejpřesněji vyjádřit co máte na srdci existuje celá řada rad a tipů. Většinou se ale zapomíná na to, že část konverzace, při které mlčíte je minimálně stejně, ne-li více důležitá. Abyste totiž byli schopni opravdu adekvátně reagovat na danou situaci, je nezbytné, abyste druhého skutečně pozorně vnímali a nad jeho slovy se zamýšleli. 

Snažte se tedy naslouchat aktivně tak, abyste pochopili sdělení a možná i vyčetli další informace, které zůstávají nevyřčené. Protistrana to jistě ocení. Více o tom, jak aktivně naslouchat najdete v samostatném článku zde.

Soustřeďte se

Komunikační multitasking a phubbing (používání telefonu při rozhovoru s druhou osobou) (3) jsou nešvary, kterými se jistě každý z nás někdy provinil. Takové jednání ale výrazně snižuje kvalitu vaší konverzace a neustálé notifikace a jiné podněty vám neumožňují se soustředit a tím pádem vnímat slova druhého člověka (4).

Své konverzace zkuste brát stejně zodpovědně jako důležité projekty. Věnujte člověku, se kterým mluvíte maximální možnou míru své pozornosti. Ulehčí vám to, když si vypnete upozornění a nebudete při rozhovoru dělat nic jiného. Zaměřte se na slova a řeč těla svého protějšku. Tím si dobře osvojíte aktivní naslouchání.

Ticho je váš nejlepší přítel

Většina lidí se ticha v konverzaci skutečně děsí. Znamená to, že si nemáte co říct? Nebo že nejste dostatečně zajímaví, když mlčíte? Zcela jistě ne. Je zásadní rozlišovat mezi tím, jestli s druhým vedete small talk, nebo skutečně hluboký rozhovor.

Ve druhém případě je ticho na vaší straně naprosto v pořádku, až dokonce žádoucí (5). Dovoluje vám vstřebat sdělení protistrany a skutečně se zamyslet nad svojí odpovědí. Rychlost reakce zdaleka neurčuje její kvalitu, proto si s ní klidně dejte načas.

Dobrým začátkem v tom, jak využít ticho ve svůj prospěch je vždy vědomě počkat s reakcí 2-3 sekundy po tom, co druhý domluví. Dáte tím druhému najevo, že mu aktivně nasloucháte a nečekáte jen na příležitost, abyste sami mluvili (5).


A kdy přijde řada na vás…?


Výše popsané tipy se věnují tomu, jak se v rozhovorech chovat jako skutečný partner. Jak poskytnout pochopení a pozornost druhé straně. Je ale přirozené, že vás zajímá i druhá strana mince. Jak můžete druhému ulehčit to, aby vám porozuměl? Doporučení na to, jak se můžete lépe vyjádřit, nebo čemu se vyvarovat a tím se stát ještě lepším komunikačním partnerem najdete v samostatném článku, který pro vás připravujeme.

A pokud máte pocit, že by vám některé ze zde uvedených doporučení mohlo pomoci k tomu, aby se lidem s vámi lépe komunikovalo, při své příští konverzaci na to myslete a 

Změňte to.


Autor článku: Gabriela Gargošová


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.