Proč a jak zvyšovat smysluplnost práce


Představte si, že byste vykonávali práci, která vám samotným připadá zbytečná nebo vám nedává smysl. Nerozumíte tomu, proč děláte to, co děláte a proč se to po vás vůbec chce. Jak byste k takové práci přistupovali? 

Možná byste ji otrocky bez přemýšlení plnili krok za krokem tak, jak vám bylo zadáno. A protože by vám na výsledku nezáleželo, vaše úsilí by asi nebylo zrovna vysoké. Proč se taky namáhat, když to stejně nemá smysl, že?

Smysluplnost práce je naprosto zásadním faktorem v efektivitě lidí, týmů i firem. Dokáže hrát rozhodující roli v tom, jak se budou vaši zaměstnanci cítit a jak kvalitně budou odvádět přidělené úkoly.


Pevně věřím, že situace nastíněná v úvodu je pro vás pouze hypotetická. Ale co vaši lidé? Dává jim jejich práce smysl? Chápou, proč jsou jim svěřovány konkrétní úkoly a ztotožňují se s nimi? Pokud ne, pak hrozí, že upadnou do rutiny pouhého bezcílného a bezmyšlenkového provádění zadaného, což se může negativně projevit na efektivitě celé firmy (1, 2)

Jistě, je možné se ptát, zda na tom záleží, když je práce nakonec hotová a to se přece počítá nejvíc, ne?

Dovoluji si tvrdit, že na tom, jak bylo výsledku dosaženo, závisí zrovna, tak, a to z hlediska přesahu do toho, jak funguje firma jako celek. Téma smysluplnosti práce by vás skutečně mělo začít zajímat.


Proč zvyšovat smysluplnost práce


Asi bychom těžko hledali firmu, která nechce růst, fungovat efektivněji, lépe nebo zapojovat inovace. A k tomuhle všemu přispívá stav, ve kterém zaměstnanci spatřují ve své práci smysl. Pokud totiž někdo něco dělá jen proto, že mu to někdo jiný řekl, vlastně je mu i jedno, jaký bude výsledek, a už vůbec se nestará o to, jak to ovlivní okolí. Oproti tomu u lidí, kterým jejich náplň práce a potažmo fungování celé firmy dává smysl, lze pozorovat celou řadu pozitivních aspektů:

Jsou více angažovaní a produktivní 

Když pracujete s jasným cílem, aktivně si plánujete nejlepší a nejvíce efektivní postup.

Víte přesně, jak na to, abyste úkol dokončili rychle a přesto kvalitně (3). Nepotřebujete jen natahovat čas. A abyste mohli vidět cíl, musíte i vědět, proč danou věc děláte. Pokud znáte své “proč” a ztotožníte se s ním, bude vám na dobrém výsledku záležet a budete k němu aktivně hledat cesty. 

Jak byste přistupovali k úkolu, kdy máte vypracovat report, který ani nevíte, k čemu slouží a možná ho stejně nikdo nebude číst? 

A jak by se váš přístup změnil v případě, že víte, že váš report šéf použije k prezentaci výsledků oddělení před boardem, a to se může odrazit v navýšení budgetu na další rok? Najednou dává smysl si s dokumentem dát práci místo toho, abyste v rychlosti zkopírovali pár dat do excelu.

Jsou spokojenější a zdravější

Pocit marnosti a zbytečnosti není zrovna přítelem spokojenosti. Pocit naplnění a smyslu k ní ale naopak přispívá skutečně velkou měrou. Pokud vidíme hodnotu vlastní odvedené práce, máme tendencí být se svým výkonem i sebou obecně spokojenější. Smysluplná práce se projevuje pozitivně i na duševním zdraví, protože jsme schopni pracovat a zvládat stresové situace lépe, když víme, že výsledek za to bude stát. K lepšímu duševnímu zdraví smysluplná práce přispívá i tím, že snižuje riziko vyhoření (3, 4).

Jsou loajálnější a stálejší

Fluktuace zaměstnanců je častou noční můrou firem. Sotva si nováčky zaučí a oddechnou si, že už teď budou fungovat samostatně, jim noví členové týmu, ale dají často sbohem.

Zejména u generace Z, která se absolutně nebojí měnit zaměstnání, pokud jim na pracovišti něco nevyhovuje, je to častý problém. Firmy si nevědí rady, jak si talenty udržet a mají pocit, že jsou naprosto bezmocné.

Kde nepomůže multisportka, dovolená navíc ani pěkná kancelář, může velmi dobře opět zafungovat apel na vnitřní motivaci v podobě opravdu smysluplné práce. Lidé, kteří věří v to, co dělají a vidí v tom smysl, mají poměrně silný důvod zůstat. Jejich zájem totiž vychází z jejich vlastního pocitu a není založen na pomíjivých motivačních podnětech zvenčí. (5)

Více na sobě pracují, jsou kreativnější a přinášejí inovace

Motivace a angažovanost, nebo zjednodušeně vůbec zájem o vlastní práci s sebou nese touhu ji dělat co nejlépe. A sám o sobě se stát lepším. Proto vysoká smysluplnost práce podporuje zájem o seberozvoj a další učení.

Druhou rovinou takového přístupu je i hledání nových cest mimo zaběhlý rámec, kreativní přístup, odvaha zkoušet neotřelá řešení a navrhovat nové postupy. Kreativita proudí a právě tímto způsobem často vznikají inovace a převratné nové procesy, které jsou efektivnější. Opět díky tomu, že daný člověk měl upřímný zájem na výsledku své práce. (6)

Sami tedy vidíte, že rozdíl mezi těly bez duše prostě vykonávajícími úkoly a angažovanými vnitřně motivovanými zaměstnanci se může dramaticky odrazit na produktivitě a efektivitě práce, způsobu nakládání se zdroji a časem a také míře kreativity a zapojených inovací. Pokud byste takové konkurenční výhody rádi dosáhli, je načase pustit se do podpory smysluplnosti práce ve vašem týmu či firmě.


Jak zvyšovat smysluplnost práce 


Jedná se o úkol na první pohled obtížný, protože změnit to, jak lidé svoji práci vnímají, nemůžete přímo. Co ale můžete, je vytvářet podmínky a dodávat jim informace, které podpoří jejich pohled na vlastní práci jako na užitečnou a smysluplnou.

Co tedy konkrétně zvyšuje pocit smysluplnosti z vlastní práce a jak toho můžete využít?


Svoboda, důvěra, autonomie

Dovolte svým lidem převzít otěže jejich úkolů. Neříkejte jim, jak mají věci dělat, pokud vás o to nepožádají. Dejte jim svobodu dělat věci po svém, kreativně a efektivně. Dovolte jim vidět, proč jste daný úkol svěřili právě jim. Pravděpodobně tomu tak bylo kvůli určitým schopnostem, které mají. Důvěřujte jim tedy, že díky nim dokážou úkol zvládnout.

Pokud máme pocit, že skutečně můžeme ovlivnit, jak naše práce probíhá, vnímáme ji jako významně smysluplnější. Kontrolujte výsledky, poskytujte zpětnou vazbu, pomozte v případě problému a zbytek nechte na lidech


Kontext, přesah a souvislosti

Aby lidé mohli vidět a vnímat dopady a důležitost úkolů, které jim zadáváte, je zásadní, aby byli dobře informovaní o tom, jak jejich práce zapadá do celkové činnosti týmu, firmy a jakou roli hrají v jejím fungování.

Proto věnujte dostatek času konverzaci s kolegy na toto téma a ujistěte se, že chápou, jak na jejich výsledky konkrétně budou navazovat další kroky, kdo bude s výstupy, které dodají, pracovat, a k čemu finálně celý daný proces povede.

To podpoří pocit, že jsou lidé nejen zodpovědní sami za sebe, ale že jsou také součástí většího celku, který je přesahuje a tím, jak kvalitně odvedou svoji práci, mohou pozitivně ovlivnit konečný výstup.

Dobře můžete využít také misi vaší společnosti a ujistit se, že lidé, kteří ve firmě pracují, jí rozumí a ideálně ji berou za svou.


Silné stránky a příležitosti pro další rozvoj

Týmy jsou sdružením mnoha jedinečných talentů a silných stránek. Pokud je chytře využijete a rozdělíte role nebo úkoly na jejich základě, výrazně tím zvýšíte pocit smysluplnosti práce pro dané lidi. Když jim totiž zadáte činnost, která jim půjde dobře od ruky, docílíte nejen rychlejších a efektivnějších výsledků, ale také pocitu uspokojení z dobře odvedené práce, který si zaměstnanec odnese.
Máloco nás dokáže tak potěšit, jako když jsme pyšní na vlastní práci

Abyste ale zabránili rutině, nezapomínejte na osobní rozvoj svých lidí. Jakékoli poslání či sebezábavnější činnost začne pomalu pozbývat prvky smysluplnosti, pokud se stane monotónní a chybí jí změna. Proto vyhledávejte a informujte členy svého týmu o možnosti absolvování školení, kurzů nebo workshopů, které jim umožní svoji roli rozšířit, nebo objevit nový úhel pohledu a způsob vykonávání stávající pracovní náplně.
Pocit, že se učíme novému a pohybujeme se kupředu podporuje celkový smysl, který ve své práci vnímáme.


Naslouchání, zájem a ocenění

To, co dokáže radost z práce v lidech pomalu, ale jistě zadupat, je pocit, že jsou vnímáni jen jako výkonné jednotky, pracovní síla a ne tak úplně lidské bytosti. A to neznamená nějaké nehumánní zacházení nebo kruté podmínky.

Jedná se spíše o pocit, že vám na nich příliš nezáleží jako na lidech, že se o ně nezajímáte. Naopak, pokud svým lidem věnujete dostatek času a upřímný zájem, uvidíte, jak velký pozitivní dopad to bude mít na to, aby vlastní práci dokázali vidět jako smysluplnou a hodnotnou.

Soustřeďte se na to, abyste kolegům aktivně naslouchali. Pořádejte pravidelná setkání jeden na jednoho, najděte si čas na občasný neformální pokec a především, nebojte se oceňovat.

Vyzdvihnutím konkrétního chování, úsilí nebo výsledku dáte kolegovi najevo, že si vážíte jeho práce a přínosu, což opět podpoří i jeho pozitivní vnímání vlastní práce. Jen pozor, abyste skutečně oceňovali. O rozdílu mezi pochvalou a oceněním, a jak na něj si můžete přečíst v našem článku.


Vnitřní motivace je jedním z největších zdrojů energie a chuti dobře odvádět práci. Je to ale zdroj vskutku cenný a nedá se jen tak vyvolat. Jedním z jejích stimulů je pocit, že na naše práce je důležitá, že je smysluplná a záleží na tom, zda ji dobře odvedeme.

Členové týmů, kteří takto vlastní práci vnímají, jsou iniciativnější, motivovanější a pracují velmi efektivně, z čehož těží celá firma. Z pozice lídra můžete tento jejich pocit podpořit každodenními drobnými kroky a sami uvidíte, jak se vám to pozitivně vrátí.

Zkuste tedy kromě ekonomických ukazatelů sledovat i celkovou smysluplnost práce, vytvořte pro ni příznivé podmínky podle našich tipů a 

Změňte to.

Autor článku: Gabriela Gargošová

Zdroje:

(1)Bailey, C., & Madden, A. (2016). What Makes Work Meaningful — Or Meaningless. MIT Sloan Management Review
(2) Fletcher, L., & Robinson, M. A. (2014). What’s the point? The importance of meaningful work. Journal of Business Ethics
(3) Pincus, J. D. (2022). Employee Engagement as Human Motivation: Implications for Theory, Methods, and Practice. Integrative Psychological and Behavioral Science
(4) Ross, M. (2021, December 14). 9 Benefits of Meaningful Work. Marie Claire Ross.
(5) McKinsey & Company. (2021, June 28). Making work meaningful from the C-suite to the frontline. McKinsey & Company.
(6) Frontiers. (2016, January 13). Self-Determination and Meaningful Work: Exploring Socioeconomic Constraints. Frontiers.
(7) Robinson, R. (2015, May 18). Meaningful Work For Everyone: The 3 Conditions That Lead To Your Best Work. Buffer.


Odebírejte novinky ze světa komunikace! 


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.