Kouč, mentor nebo terapeut? Jak si správně vybrat?


Chcete se v životě nebo v kariéře posunout, zlepšit a kontinuálně na sobě pracovat a rozhodli jste se nechat se v tom vést odborníkem. Jasné je, že si musíte lidsky sednout. Co vás ale může zaskočit, je náročnost výběru toho správného profesionála.

Ten je totiž naprosto klíčový z hlediska výsledků, kterých chcete dosáhnout. Měli byste oslovit kouče, mentora, nebo snad terapeuta? 

Každý z nich totiž pracuje jinak, a hodí se pro jiný typ práce na sobě. Jaké jsou tedy hlavní rozdíly?


Možná jste už někdy slyšeli, že lidé, kteří se živí prací jeden na jednoho s druhými, někdy žertují o tom, že se cítí jako terapeuti. Je to typické i pro profese ve službách jako jsou kadeřnice či kosmetičky a nevyhne se to sem tam ani lektorům a mentorům. Koučům a opravdovým terapeutům se zase stává, že je lidé vyhledávají s očekáváním, že jim poradí, co přesně mají dělat. A pak jsou klienti smutní, že jim časová a finanční investice nepřinesly to, co hledali.

Výběr správného průvodce pro vaši rozvojovou cestu je tak prvním zásadním krokem předurčujícím úspěch či neúspěch vaší spolupráce. Jaký je tedy rozdíl mezi těmito styly spolupráce a mají vůbec něco společného?


Pro radu za mentorem


Mentorské programy jsou velmi populární v mnoha firmách a mohou být skutečně nápomocné například pro mladé či nově povýšené manažery. Mentor je zkušenější jedinec, který poskytuje personalizované vedení juniornějšímu partnerovi a pomocí rozvojových rozhovorů mu předává  své know how, zkušenosti z praxe, best practices a přináší podněty k zamyšlení. Klientovi v tomto typu spolupráce říkáme mentee.

„Mentoring je o transferu knowhow a podpoře rozvoje, sdílení, důvěře a společném hledání cesty vpřed. Je to profesioníální vztah dvou lidí, kde jeden něco ví a chce se o to podělit a ten druhý touží po vědění a chce se to naučit.“

Šimon Steffal Mentor, zakladatel a CVO Mindset Mentors

Jak mentoring probíhá?

Taková spolupráce může probíhat na formální nebo neformální bázi. 

Formální mentoring je strukturovaný proces, který má svůj řád, plán a je založen na jasně stanovených cílech a pravidelných schůzkách mezi mentorem a menteem. Tento typ mentoringu je často organizován v rámci firem, organizací nebo institucí, které si uvědomují výhody, které mentoring může přinést svým zaměstnancům. Zároveň chtějí mít stanoven určitý proces, dle kterého mentoring probíhá. Tato forma mentoringu může být pro některé mentee přínosná v případě, že se nechávají mentorovat poprvé a nevědí, jak například hledat témata pro spolupráci s mentorem.

Oproti tomu neformální mentoring staví na podnětech, které sám mentee přináší a setkávání probíhají nepravidelně dle potřeby. Je to o dost spontánnější forma spolupráce. Větší iniciativu zde přebírá mentee, proto jsou oblíbenější u těch, kteří už nějaký mentoring absolvovali.

Kdo může být mentorem?

Mentorem se může stát jakýkoliv člověk, který má zkušenosti a znalosti v oblasti, která zajímá menteeho. Může to být nadřízený v práci, profesionální konzultant, nebo dokonce přítel nebo rodinný příslušník. Není ani výjimkou, že mentor je mladší než mentee. Záleží především na profesních zkušenostech. Důležité je, aby mentor měl schopnost naslouchat a byl ochoten sdílet své zkušenosti a znalosti

Mentee by měl v celém procesu zastávat aktivní roli a převzít odpovědnost za výsledek. Ideálně by měl mentora vnímat jako zdroj vědění a obracet se na něj s tématy, která ho zajímají.

Díky mentoringu tedy mentee získává rady, ověřené postupy a může se vyhnout chybám, se kterými se jeho mentor musel v minulosti vypořádat. Mentor vyjasňuje a usnadňuje menteemu cestu jeho rozvoje a může ho i propojit se zajímavými kontakty ze své profesní sítě. (1, 2)

Ze spolupráce může významně těžit i mentor sám, protože mu proces umožňuje sdílet své zkušenosti a znalosti a pomáhat druhým. Mentoring může být také příležitostí pro mentora k rozvoji jeho vlastních dovedností a znalostí. Pomáhá mu neustále se zlepšovat ve vedení druhých a poskytuje mu nové úhly pohledu na obor, který velmi dobře zná. (3)

Pro koho se mentoring nehodí?

Mentoring není univerzálním nástrojem a existují určité podmínky či osobnostní rysy, se kterými nejde dohromady.

S mentorem si příliš nebudete rozumět, pokud se neradi necháváte vést nebo učit někým jiným. Pokud preferujete hledání řešení po vlastní ose, pravděpodobně z mentoringu také nevytěžíte maximum a bude lepší se obrátit na kouče. Stejně tak mentor umí většinou velmi dobře naslouchat, ale nedokáže vám poskytnout takovou oporu a pochopení, jako terapeut. Pokud tedy potřebujete sdílet a rozklíčovat, co vás trápí, mentoring pro to není nejlepším nástrojem.

Hodí se skvěle těm, kteří se chtějí zlepšit v určité oblasti a využít znalosti někoho, kdo už podobnou cestou a jejími nástrahami prošel před nimi. (4, 6)


Kouč vás postrčí správným směrem


Právě práci kouče a mentora lidé nejčastěji zaměňují. Oba sice skutečně pracují s lidmi na velmi podobné bázi, rozdíl je ale v tom, jakým způsobem klient nachází odpovědi na své otázky. Zatímco mentor je průvodcem, pokládá rozvojové otázky a nabízí podněty k zamyšlení, kouč se chová spíše jako společník na cestě a nechává klienta, aby si na odpovědi přišel sám. Pomáhá mu k tomu kladením vhodných otázek, neposkytuje přitom žádné rady ani osobní zkušenosti.

„Koučink je rozvojový proces. Je to cesta k cíli, na které mám průvodce - kouče. Kouč mě nesoudí, nehodnotí, neradí mi, co mám jak dělat. Namísto toho mi naslouchá a vede se mnou rozhovor, během kterého mi pomáhá najít tu moji vlastní cestu k cíli.“

Barbora Malinovská Certifikovaná koučka EMCC

Jak koučink probíhá?

Koučink je nástrojem rozvoje vlastního potenciálu i řešení problémů. Pomocí vhodně položených otázek kouč vede koučovaného od stanovení cílů přes jeho vlastní myšlenky a náhledy na téma až po konečnou formulaci výsledného akčního plánu a jednotlivých kroků. Vždy platí, že neposkytuje rady ani doporučení.

Setkání mezi koučem a koučovaným probíhají většinou strukturovaně a to buď individuálně nebo ve skupině. 

Individuální koučink se hodí pro jednotlivce, kteří mají zájem se v něčem zlepšit, nebo hledají odpovědi a řešení konkrétních problémů týkajících se jich osobně. Spolupráce jedna na jednoho umožňuje koučovanému dosahovat rychlejších pokroků, protože veškerá pozornost kouče se věnuje jeho tématům. 

Koučink ve skupině je velmi užitečným nástrojem pro rozvoj týmů a skupin, ve kterých lidé mají podobné cíle. Díky sdílení ostatních přítomných se tak koučovaní mohou učit i od sebe navzájem a vzájemně se inspirovat. (5, 6)

Kdo může být koučem?

Narozdíl od případu mentoringu, jehož vykonávání není zatím nijak právně upraveno, se koučem může nazývat jen člověk, který získal odpovídající certifikaci a absolvoval výcvik. Jedná se o například certifikát International Coach Federation (ICF) nebo European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Koučování je narozdíl od mentoringu i více strukturované a má více zásad, kterými se řídí. Kromě potřebné kvalifikace by měl mít schopnost naslouchat, být empatický a umět klást otázky, které pomáhají klientům objevovat vlastní perspektivy a řešení. Kouč by měl být schopen pomoci koučovanému identifikovat jeho cíle a vytvořit plán pro jejich dosažení.

Existují specializovaní koučové, kteří se soustředí na různé oblasti, jako jsou vztahy, kariéra nebo zdravý životní styl. S koučovacím přístupem se ale můžete setkat i v práci, například od svého nadřízeného. (1, 5)

Pro koho se koučink nehodí?

Kouč vám příliš nepomůže v případě, že hledáte vedení a konkrétní rady, v takovém případě lépe poslouží mentor. Nechat se koučovat s sebou nese velkou dávku osobní aktivity v procesu, proto, pokud nejste ochotní nebo schopní hledat řešení sami, není pro vás koučink dobrou volbou. Stejně tak, pokud trpíte vážnějšími obtížemi, jako jsou deprese nebo úzkosti, lépe vám pomůže terapeut. (4, 6)

Terapeut vás vyslechne


Někdy se stane, že nastoupíte na cestu seberozvoje a v průběhu spolupráce s mentorem nebo koučem odhalíte silná témata, bloky či traumata, která váš rozvoj brzdí nebo vás silně trápí. V takových případech ani mentor, ani kouč nejsou těmi, kteří vám dokáží nejefektivněji pomoci. Zvažte tedy oslovení terapeuta, který se v těchto citlivých tématech dobře orientuje. 

Právě řešení traumat, bloků a problémů pod povrchem je často klíčem k tomu, abyste byli schopni plně pracovat na rozvoji vlastního potenciálu pod vedením mentora nebo kouče.

„Terapie jako péče o duši je vhodná pro kohokoliv, kdo chce být ve svém životě spokojený, být v lepší vztahu sám se sebou i se svým okolím. Neplatí, že je vhodná pouze pro lidi psychicky nemocné.“ (8)

Milan Pavlíček Gestalt kouč a terapeut

Kdy je dobré místo kouče nebo mentora vyhledat terapeuta? 

Pravý důvod vaší snahy něco se svým životem udělat nemusí být vždy zřejmý. Zpozorněte v případě, že se před zahájením nebo v průběhu spolupráce s mentorem či koučem dostanete například do některé z následujících situací:

Pozorujete u sebe silné emocionální reakce
Pokud při práci na svém seberozvoji pociťujete intenzivní emocionální reakce, jako jsou panika, úzkost, depresivní nálady nebo dokonce silné vzpomínky na traumatické události.

Narážíte na bloky, které nedokážete překonat
Když narazíte na dlouhodobé bloky ve svém rozvoji, které se zdají být hluboce zakořeněné a nedokážete najít cestu, jak je překonat, ani přes pokusy a podporu od mentora nebo kouče.

Vnímáte sebedestruktivní vzorce chování
Pokud u sebe pozorujete sklony k sebesabotáži nebo jinému chování, které je v rozporu s vaším cílem.

Stav se zhoršuje
Pokud máte pocit, že spoluprací nenalézáte řešení nebo se při ponoření se do tématu cítíte hůř nebo když máte pocit, že se nejste schopni vyrovnat se stresujícími situacemi nebo změnami v životě.

Prožíváte vážný konflikt v osobním životě 
Pokud jste zapleteni do výrazného konfliktu ve svém osobním životě, například ve vztahu, a nedokážete najít konstruktivní způsob řešení. (6)

Jak vidíte, uvážená volba toho, o koho se při své cestě vpřed budete opírat, je skutečně určující z hlediska (ne)naplnění vašich očekávání.

Na trhu mentoringu, koučinku, terapie a seberozvoje je v dnešní době opravdu velké množství profesionálů a i osobnost vašeho společníka hraje velkou roli. Určitě dejte na vlastní pocit a nepodceňujte vaši vzájemnou chemii. Jedná se ve všech případech o důvěrný vztah, kdy je lidská kompatibilita nezbytností.

Nezapomínejte, že vaše cesta patří jen vám, a proto i když doporučení jsou vítaná, nikdy by neměla být jediným rozhodovacím kritériem. Přístup, který vyhovoval vašemu kolegovi nebo kamarádovi ještě nemusí být automaticky to pravé ořechové pro vás.

Zajímat by vás měl také styl práce konkrétního člověka a jeho zkušenosti. (4, 7)


Jak se tedy rozhodnout?


Než se ale vrhnete do poznávání potencionálních partnerů, je třeba si definovat, jaký přístup pro vás bude ten pravý a nejvýhodnější.
Zkuste to třeba takto:

1. Zamyslete se nad cíli

Začněte rovnou od konce. Pozorujte sami sebe, své myšlení a zkuste si zvědomit, jaká podvědomá motivace vás vede k tomu profesionála vyhledat. Jaké jsou vaše cíle? Čeho chcete dosáhnout? Jakou změnu v životě chcete udělat?
Nápomocnou vám může být metoda pěti proč – začnete od svého přání a sami sobě ho odůvodníte. Pak si položíte otázku proč ohledně tohoto důvodu. Nakonec se „doptáte“ až samotné původní potřeby. Na to obvykle stačí 5 „proč“.

2. Položte si otázky

A u otázek zůstaneme. Jakmile víte, proč se chcete do rozvoje pustit, přichází čas objevit ideální způsob, jak na to. Odpovězte si:

  • Jsou má témata spíše osobního nebo pracovního charakteru?
  • Hledám radu, potřebuji jen postrčit, nebo se svěřit?
  • Jaký mám pocit, když se mám učit od někoho jiného?
  • Preferuji najít řešení sám nebo si nechat poradit?
  • Pojí se téma, které chci řešit se silnými emocemi?
  • Chci mít více rozvoj ve svých rukách nebo se nechat vést druhým?
  • Chci se spíš rozvíjet nebo vyřešit problémy?

Pak porovnejte odpovědi s popisem jednotlivých přístupů.

3. Funguje to?

Závěrem, jakkoliv se rozhodnete, nezapomínejte ještě na jedno – reflexi.
Po pár setkáních si udělejte čas a ohlédněte se za prací, kterou jste společně odvedli. Vraťte se ke svým cílům a zamyslete se nad tím, zda se k nim tímto způsobem blížíte. Pokud máte pocit, že ne, poskytněte svému partnerovi zpětnou vazbu.
Znovu si také ve světle nové situace promyslete, zda jste zvolili správnou formu, nebo je potřeba ji změnit, protože jste například narazili na trauma, které vás nepustí dál.

Neexistuje jeden odborník, který by dokázal paušálně poradit a pomoci každému. My v Mindset Mentors máme dobré zastoupení v oblasti mentoringu a dokážeme vám nabídnout i služby kouče.

S čím vám zatím nepomůžeme, je terapie, které se nevěnujeme. Rádi vám ale předáme kontakt na profesionály v tomto oboru na slovo vzaté.
K jednomu ze znaků dobrého a profesionálního mentora, kouče či psychoterapeuta totiž patří skutečnost, že zakázku předá kolegovi z jiného oboru, když vidí, že sám klientovi nedokáže s jeho tématem kvalifikovaně pomoci, protože nemá potřebné nástroje.


Stáhněte si článek ve formě e-booku a doporučte ho dál!


Jít po cestě seberozvoje s partnerem je vždy dobrým nápadem a ve spoustě ohledech je to lepší a efektivnější. Pustit se do něj můžete ale i jinak.
Přijměte pozvání a podívejte se na další články na téma seberozvoje na našem blogu a webináře pro veřejnost zdarma v rámci naší akadeMMie. 
A nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho newsletteru, aby vám neunikl žádný z našich dalších článků.
Vy jste tvůrcem svého rozvoje a forma, ať už jakákoliv je jen prostředek. Proto ji pravidelně revidujte, a pokud (už) nevyhovuje,

Změňte to.

Autor článku: Gabriela Gargošová

Zdroje:

1. EMCC Global. (n.d.). Leadership development: Mentoring. 
2. Bierema, L. L. (2002). A review of formal and informal mentoring: Processes, problems, and design. Journal of Leadership Education, 1(1), 46-61. 
3. Indeed Career Advice. (n.d.). Why is a mentor important? 
4. University of the People. (2023, September 22). Coach vs Mentor: The Differences to Help You Choose. 
5. International Coaching Federation. (n.d.). Home
6. Roy, I. (2023, September 21). The difference between Coaching vs. Mentoring vs. Therapy — and how all three can benefit you. Medium. 
7. The Muse. (2023, September 20). 7 Qualities That Make a Good Mentor. 
8. Pavlíček, M. (2022). Terapie. Gestalt terapie a psychologie zdraví: Zkuste celostní přístup v terapii!.


Odebírejte novinky ze světa komunikace!


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.