AI přichází! Dokáže ale nahradit workshopy a školení?


Už několik měsíců uběhlo od momentu, kdy se najednou vyrojily doslova tisíce nástrojů využívajících umělou inteligenci pro všechno možné i nemožné. Zejména Chat GPT způsobil revoluci.

Všechno je s ním tak nějak jednodušší. A i já mám občas tendence po něm sahat jako po prvním nástroji. V hlavě mi běží, kolik času by mi ušetřily prompty typu „GPT, ukliď mi kuchyň“ nebo „GPT, umyj mi vlasy“... 

Ale tak daleko ještě nejsme. Jsou věci, ve kterých jsme jako lidé stále nenahraditelní.

A zdá se, že komunikace by měla být jednou z nich. Je to přece interakce mezi dvěma lidmi. Můžeme tedy říci, že se jako specialisté na toto téma nemusíme obávat toho, že nás nahradí nějaký šikovný prográmek? 

Pojďme se společně podívat na to, co vám AI dokáže nabídnout na poli rozvoje komunikačních kompetencí a na co se pořád ještě vyplatí najmout odborníka z masa a kostí.


Ideální zaměstnanec


Umělá inteligence je absolutní nezmar. Je „ready” ve dne v noci, nepotřebuje jíst, spát, pít, nevyžaduje mzdu ani ocenění. Prostě maká na plný výkon, aby splnila úkol, který jste jí dali. V řádu sekund, maximálně minut. Je efektivní a za specifických podmínek se dokáže učit a využívat souvislosti. Existuje řada úkolů, které jí můžete s klidem svěřit. Jaké to jsou?

(Ne)konečně moudrá studnice vědomostí

Co umí AI velmi dobře, je vyhledávat informace a tvořit rešerše. Jednou z možností je se prostě zeptat na konkrétní téma a nechat ji, aby vám nabídla, co uzná za vhodné. Zde platí, že obecný prompt = obecné informace. Pokud chcete tedy jít do tématu do hloubky, můžete postupnými příkazy konkretizovat svoji oblast zájmu. Velmi užitečné je, že AI (ChatGPT) pracuje s kontextem a dokáže smysluplně navazovat na předchozí požadavky. 

Umělá inteligence je dobrým pomocníkem i v případě, že byste rádi zefektivnili práci s konkrétními zdroji. Prostě ji požádáte, aby vám shrnula hlavní body, myšlenky a klíčová doporučení z určité knihy, studie nebo článku.

Dále se můžete zeptat na konkrétní způsoby, jak doporučení aplikovat na svoji situaci, nechat si vygenerovat příklady správného použití, nebo si celou záležitost nechat vysvětlit, jako by vám bylo 5. (1)

Limitem zde je vlastnost AI, která se přirozeně chová stylem „Když nevíš, tak improvizuj“. Takže pokud odpověď, kterou hledáte, nenalezne v rámci svých zdrojů limitovaných offline databází do roku 2021, prostě si něco vymyslí. (2)

Na vás je ověřit si, že dané zdroje zaprvé existují, a za druhé, že opravdu uvádějí to, co váš virtuální přítel tvrdí.


Partner tisíce tváří a instantní feedback

Kromě toho, že vám poskytne jakoukoliv teorii, může vám AI pomoci také s tréninkem její aplikace. Existují programy, které dokáží velmi věrohodně simulovat reálné situace a pomoci vám prostřednictvím hraní rolí.

Můžete se tedy vžít do pozice scénáristy a přesně si nadiktovat nejdetailnější nuance situace, kterou si chcete procvičit. Máte možnost si svůj protějšek přesně vymodelovat včetně nálady a aspektů osobnosti.

A máte k dispozici nekonečně mnoho pokusů!

Narozdíl od člověka, umělá inteligence nemusí dělit svoji pozornost mezi několik úloh zároveň, a tak v rámci rolové hry zvládá plnohodnotně hrát svoji postavu a zároveň sbírat data o vašem výkonu a hodnotit ho. Zkuste například aplikaci Orai.

Máte tak prakticky hned k dispozici detailní analýzu a zpětnou vazbu. Nechte si vyhodnotit, jak na druhé působí váš tón, zda volíte správná slova a jak jste na tom s neverbální komunikací. (4)

Takový feedback můžete implementovat hned vzápětí, kdy si celou situaci s virtuálním protějškem sjedete znovu. (3)


Máme tedy pokrytou část teorie a best practices, stejně jako část tréninku a zpětné vazby. To jsou obvykle dvě stěžejní části workshopu či tréninku. Přesto si dovolujeme celkem sebevědomě tvrdit, že AI nedokáže lektory a mentory plně nahradit, a tak podobné vzdělávací aktivity budou mít nadále své pevné místo v osobním i firemním vzdělávání.

Jejich podstata totiž tkví v aspektech, které je zatím schopná kvalitně dodat jen „lidská I(nteligence)“. Jaké to jsou?


Lidskost jako konkurenční výhoda


AI je bezpochyby skvělým pomocníkem, ale velmi nedokonalým, a trochu neschopným pánem. Není na to ostatně ani nastavená. Jedná se o umělou inteligenci, která pracuje jen s tím, co už někdy dříve vytvořila inteligence lidská.
V podstatě je to hodně našlapaný vyhledávač a generátor, jak má vlastně i přímo v názvu.

Není schopna samostatně kreativně tvořit a jen pasivně čeká na pokyny. Nedokáže vést a určovat směr. Přitom právě mentor nebo lektor či školitel je průvodcem, který musí umět proces vzdělávání velmi dobře řídit tak, aby byl pro jeho účastníky smysluplný. 

A to, co nás činí nenahraditelnými stroji, je právě naše lidskost a některé její konkrétní aspekty:

Emoční inteligence a kontext

„Ty se chováš jako robot!“ není úplně lichotka ani ocenění. Většinou je kritikou, mířenou na přemíru systematického a analytického přístupu bez emocí.

A právě emoce jsou to, s čím si umělá inteligence nedokáže ještě moc dobře poradit. Nerozumí jim a neumí na ně reagovat.

Bude také pravděpodobně hyperkorektním partnerem, protože další velkou neznámou jsou pro ni kulturní rozdíly a drobné nuance. Přitom právě ty spolu s emocemi jsou v komunikaci jedněmi ze zásadních hráčů, kteří ji mohou pořádně zkomplikovat.

V tomto ohledu se tedy nic nevyrovná spolupráci a přímé interakci s jinými účastníky vzdělávací akce. Při tréninku můžeme pozorovat ostatní a reagovat na projevy jejich emocí.

Zásadní je i role, kterou hraje mentor či trenér. Zkušený facilitátor totiž dokáže pracovat se širším kontextem a náladou celého setkání a průběžně ho uzpůsobovat tak, aby z účastníků dostal opravdu maximum. (5)


Vždycky něco navíc

Umělá inteligence je reaktivní. Můžete si být jisti, že dostanete odpověď přesně na to, na co se ptáte. Nic míň, ale ani nic víc. A v tom je další její konkurenční nevýhoda oproti lidskému školiteli. 

Ten totiž nejen, že pomůže, když třeba nevíte, jak otázku úplně přesně položit, ale také vám nabídne jiné úhly pohledu a další tipy, nebo nastíní související situace. Zkrátka vždy vám dá něco navíc. Může to být vysvětlení dané techniky, nabídnutí alternativy, nebo sdílení best practices od mentora či v rámci skupiny. To nám dává příležitost učit se od ostatních, což při práci jen s AI není možné.

A nakonec, dobrý trénink co nejvěrněji simuluje skutečnou situaci. Na komunikaci s ostatními lidmi nás tedy nejlépe připraví interakce s člověkem.


Workshopem to nekončí

Získat a procvičit si nové poznatky nestačí. Klíčem ke změně je postupná implementace a pravidelné opakování společně s reflexí. To už většina mentorů a školitelů v dnešní době dobře ví, a tak poskytují účastníkům svých akcí ještě návaznou péči v podobě tréninkových nebo reflektivních setkání.

Pomáhají jim tak v tom, aby se k nabytým kompetencím pravidelně vraceli a zvědomili si, zda je využívají maximálně efektivně.

Lektor či trenér je také schopen klienty nasměrovat, pokud jim některé techniky nefungují a poskytnout jim doporučení, jak dál pokračovat v jejich aplikaci.

Úloha umělé inteligence ve vzdělávacím procesu momentálně končí tím, že vám zodpoví poslední položený dotaz, a zbytek už je na vás. Proto ani v tomto ohledu nedokáže člověka plnohodnotně zastoupit.


Sečteno a podtrženo, umělá inteligence je mocný a užitečný nástroj. A právě tak by měla být používána. Obracejte se na ni, když budete hledat informace, nebo pomocí ní pátrejte v tématu do hloubky. Využívejte chytré programy ve chvíli, kdy chcete trénovat a nemáte zrovna po ruce partnera. Tohle všechno AI zvládá opravdu bravurně a bude vám dobrým pomocníkem. Není ale samospásná.

Pokud toužíte nabýt (nejen komunikační) kompetence a opravdu se zlepšit i v jejich praktické aplikaci, bez lidí se v současnosti prostě neobejdete. Pusťte se do rozvoje třeba právě s námi - příhlaste se k odběru našeho newsletteru, mrkněte na témata našich otevřených workshopů a

Změňte to


Autor článku: Gabriela Gargošová

Zdroje:

(1) Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., Gouverneur, F., & Glahn, C. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education
(2) Top 11 limitations of ChatGPT. (2023). Mylearning
(3) Anantrasirichai, N., & Bull, D. (2022). Artificial intelligence in the creative industries: a review. Artificial Intelligence Review
(4) https://orai.com/
(5) Himanshu Kumar, A. Martin. (2023). Artificial Emotional Intelligence: Conventional and deep learning approach, Expert Systems with Applications


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.