Mindset Mentors v médiích


Linkedin rozhovor „CULTURE CASE STUDY"
Jak se buduje tyrkysová organizace

Šimon Steffal v rozhovoru pro Institut firemní kultury. Co je to tyrkysová organizace, jak funguje a je to budoucnost? Proč místo pohovorů děláme rozhovory a jak vypadá tyrkysová firemní kultura?


PODCAST „HROVINY" - DÍL 2
Když se organizace nerozvíjí, přestává být relevantní

Jak ve firmě nastavit rozvoj? Jak důležité je mít rozvoj napojený na obchodní cíle firmy? Jakou roli v rozvoji hraje HR? Jak motivovat zaměstnance k celodenním workshopům? Jak finančně náročné je pro firmu být "učící se organizací?


PODCAST „HROVINY" - DÍL 1
Mentoring je primárně o transferu zkušeností

Jaký je rozdíl mezi mentorem a koučem? Jak jako mentor poznám vyžádanou a nevyžádanou radu? Můžeme být úspěšní i bez mentora? Jak motivovat zaměstnance, aby k mentoringu přistupovali zodpovědně? Rada číslo 1 je udržet na uzdě své vlastní ego. Jak měřit rozvoj a efektivitu mentoringu?


ROZHOVOR PILULKA SHOW” 
Jak konstruktivně a s respektem mluvit s lidmi okolo sebe

O tom, jak funguje nastavení mysli a jak mluvit s lidmi s respektem. Co je to empatické naslouchání a jakto, že opravdu dobře umí naslouchat jen málokdo. Šimon Steffal začíná v minutě 9:35.


PODCAST REDESIGN"
Konflikt je zdravá věc, často je motorem změny

Co vše sleduje na mítincích firem, jichž se účastní? Jaké chyby v týmové komunikaci vidí nejčastěji? Jak vypadá destrukční komunikační vzorec? V čem je důležité hluboké nadechnutí? Jak si může druhý člověk vysvětlit klidnou reakci? Jak vypadá empatické naslouchání? Jak odejít respektujícím způsobem z konfliktu? Co je to tyrkysová organizace a jak se buduje?


ROZHOVOR DO TOHO!
S mentorkou Jitkou Schmiedovou a jejím menteem Šimonem Steffalem

Rozhovor s mentorkou Jitkou Schmiedovou a jejím menteem Šimonem Steffalem, kteří byli součástí mentoringového programu DoToho!. Jak vnímáte mentoring a jeho přínos pro společnost? 


PODCAST "SLOVO MÁ"
Vzdělávání má primárně vycházet z nás. Z toho, že se nám chce

Jak náročné byly jeho firemní začátky? Jak dlouho se pohybuje na poli vzdělávání dospělých? Jak vnímal přerod z OSVČ do majitele firmy? Jak má nastavená pravidla vnitřní komunikace ve firmě a jak se mu daří motivovat lidi? Jak vysvětluje ostatním firmám, že vzdělávání má smysl? Jak vzdělávání ovlivnila koronavirová pandemie?


Změňte to.