Mediátor do firmy


Pomáháme zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům vyřešit urgentní konflikty napříč společností, aby mohli pokračovat ve svých činnostech bez mrhání časem neefektivními způsoby řešení konfliktů.

Kdy oslovit mediátora?

  • Pro řešení sporů v rámci týmu či ve vztazích napříč strukturou společnosti
  • Kvůli konfliktům mezi nadřízeným a podřízeným či mezi kolegy
  • Jednorázová eskalace při agilních projektech, při řešení urgentních problémů
  • Pro ukončení dlouhodobých konfliktů -když víte, že něco není dlouhodobě úplně ok, tým sice nějak funguje, nicméně chcete, aby začal lépe spolupracovat.
  • Potřebujete znovu nastartovat projekt.
  • Při osobních konfliktech, když potřebujete „pročistit vzduch” v týmu.
  • Potřebujete, aby se zapojily i osoby, které se při týmových aktivitách zapojují méně kvůli introvertnímu nastavení.

Cena

(max. tříhodinové jednání, vždy mediátor senior):

Do dvou týdnů: 12.000 Kč
Do týdne: 15.000 Kč
Do 48 hod: 25.000 Kč


Naše mediátorka

Veronika Vrábel Porteš

Veronika je zapsaná mediátorka a IP mediátorka. Řeší obchodní spory a spory vyplývající z duševního vlastnictví. Expertízu má také v oblastech pojišťovnictví a finančních trhů. Za sebou má spory pohybující se v nižších stovkách milionů Kč. Od července roku 2019 je zapsanou mediátorkou na Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky a organizuje výcviky v mediaci. Obrátit se na ni můžete kvůli řešení konfliktů se spolumajiteli, zaměstnanci, obchodními partnery nebo vám přímo pomůže s tím, abyste konflikty uměli hravěji zvládat sami, ať už formou mentoringu nebo workshopů.

Zapsaná mediátorka
Zkouška z mediace, Ministerstvo spravedlnosti 

Znalosti ze studií diplomacie i práva
Vystudovaný obor Právo a právní věda na UK


Změňte to.