Mediační klinika pro zaměstnance


Pomáháme zaměstnancům najít cestu k řešení konfliktních situací, které každý zaměstnanec zažívá v práci nebo osobním životě každý den, aby mohli vykonávat svoji práci v klidu a soustředěně bez plýtvání časem, přemýšlením nad tím, jak situaci řešit, a bez toho, aby se situací museli trápit ve svém volném čase místo odpočinku, který slouží k načerpání sil.

Co je mediační klinika

Po určený časový úsek měsíčně je vašim zaměstnancům k dispozici mediátor přímo na místě ve vašich prostorách či on-line pro řešení jejich osobních či pracovních konfliktních situací. Mediátor jim pomůže vymyslet plán, jak s danou situací naložit, jak postupovat a pomůže jim také naučit se lépe mluvit o svých potřebách a zájmech. Případně může mediátor doporučit mediaci a po souhlasu všech dotčených ji zorganizovat.

Vše v rámci mediační kliniky je ryze důvěrné, mediátor nikoho neinformuje o obsahu sezení se zaměstnancem.

Benefitem pro vaše zaměstnance bude newsletter, ve kterém je vysvětleno, v jakých momentech je dobré se na mediační kliniku obrátit a s čím vám mediátor v rámci mediační kliniky pomůže.

Cena

Odpoledne s mediátorem k dispozici (např. 13-17 hod):

mediátor junior: 6.000 Kč
mediátor senior: 14.000 Kč


Naše mediátorka

Veronika Vrábel Porteš

Veronika je zapsaná mediátorka a IP mediátorka. Řeší obchodní spory a spory vyplývající z duševního vlastnictví. Expertízu má také v oblastech pojišťovnictví a finančních trhů. Za sebou má spory pohybující se v nižších stovkách milionů Kč. Od července roku 2019 je zapsanou mediátorkou na Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky a organizuje výcviky v mediaci. Obrátit se na ni můžete kvůli řešení konfliktů se spolumajiteli, zaměstnanci, obchodními partnery nebo vám přímo pomůže s tím, abyste konflikty uměli hravěji zvládat sami, ať už formou mentoringu nebo workshopů.

Zapsaná mediátorka
Zkouška z mediace, Ministerstvo spravedlnosti 

Znalosti ze studií diplomacie i práva
Vystudovaný obor Právo a právní věda na UK


Změňte to.