Mediační akademie pro leadery


Na co se zaměřujeme

Pomáháme team leaderům, vedoucím pracovníkům a manažerům

  • umět efektivně zasáhnout předtím, než situace vyeskaluje, 
  • v případě eskalace situaci účinně deeskalovat, 
  • zahajovat náročné konverzace,

aby jejich týmy mohly vykonávat práci nejlépe, jak je možné bez zdržování a plýtvání kapacitami na řešení konfliktních situací. 

Může se jednat například o situace, kdy:

  • došlo k narušení důvěry mezi stranami

  • mohlo dojít k porušení obchodního tajemství a potřeby/úmluvy o mlčenlivosti

  • potřebujete najít řešení, které bude rychlejší než rozhodnutí soudem
  • rádi byste se vyhnuli vysokým nákladům na soudní řízení a našli levnější řešení

Cena

Základy prevence a deeskalace konfliktů: 25.000 Kč

Komplexní kurz prevence a deeskalace (na poptávku,
6 půldnů pro max. 6 lidí): 150.000 Kč


Naše mediátorka

Veronika Vrábel Porteš

Veronika je zapsaná mediátorka a IP mediátorka. Řeší obchodní spory a spory vyplývající z duševního vlastnictví. Expertízu má také v oblastech pojišťovnictví a finančních trhů. Za sebou má spory pohybující se v nižších stovkách milionů Kč. Od července roku 2019 je zapsanou mediátorkou na Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky a organizuje výcviky v mediaci. Obrátit se na ni můžete kvůli řešení konfliktů se spolumajiteli, zaměstnanci, obchodními partnery nebo vám přímo pomůže s tím, abyste konflikty uměli hravěji zvládat sami, ať už formou mentoringu nebo workshopů.

Zapsaná mediátorka
Zkouška z mediace, Ministerstvo spravedlnosti 

Znalosti ze studií diplomacie i práva
Vystudovaný obor Právo a právní věda na UK


Změňte to.