Mediace


Mediace pomáhá řešit nesoulad, urovnat spory nebo klidně vyřešit konfliktní a zdánlivě neřešitelné situace. I druhá strana by měla pochopit, čemu čelíte a co vás vede k vašemu stanovisku.

K čemu to je

Mediace je skvělý prostředek k řešení jakýchkoli sporů v osobním životě, na pracovišti nebo v obchodních vztazích. Mediace pomůže vyjasnit nesoulad, spor urovnat či vyrovnat, a pomáhá hledat řešení těchto sporů do budoucna.

Kdy je mediace potřeba

Vždy, když situace eskaluje a/nebo se začnou objevovat zdánlivě nevyjasnitelné konflity. Mediace může pomoci řešit vzniklé situace levněji i rychleji než soud. Samozřejmostí je zachování absolutní důvěrnosti.

Může se jednat například o stiuce, kdy:

  • došlo k narušení důvěry mezi stranami
  • mohlo dojít k porušení obchodního tajemství a potřeby/úmluvy o mlčenlivosti
  • potřebujete najít řešení, které bude rychlejší než rozhodnutí soudem
  • rádi byste se vyhnuli vysokým nákladům na soudní řízení a našli levnější řešení

Odpovědnost mediátora 

Hlavní odpovědností mediátora je proces jako takový. Jeho úkolem je postarat se o to, aby každá ze stran dostávala adekvátní a dostatečný (nikoli naprosto stejný) prostor k vyjádření. Zároveň má neutralizovat výroky každé ze stran tak, aby se snižovala jejich případná útočnost, nebo je přeformulovat podle jejich smyslu.

Dbá o to, aby mezi stranami našel společnou řeč a aby se postupně budovala důvěra a vzájemné pochopení. Neméně důležitou částí mediačního procesu je hledání konkrétních možných řešení situace a vyjednávání jejich podmínek.

Odpovědnost stran

Obsah mediace a její výsledek jsou odpovědností stran. Právě na nich je, aby mediátorovi vysvětlily, s čím přicházejí, co od mediace očekávají a jaký si představují výsledek. Je tedy zásadní, aby strany přišly do mediace připravené, s potřebnými údaji a dokumenty a s ujasněnou strategií vyjednávání.

Kdo u mediace musí být?

Mediace se vždy účastní dvě strany a mediátor, tzn. minimálně tři lidé. Každá ze stran má také právo účastnit se mediace se svým právním zástupcem. Přítomnost právního zástupce může být pro stranu významně užitečná kvůli právním otázkám, které mohou v průběhu mediace vyvstávat a s nimiž jim může právní zástupce na místě poradit.

Příprava a jak dlouho to trvá

Před zahájením mediace mediátor se stranami řeší praktické otázky – kdy, kde, jak dlouho bude mediační jednání trvat apod. a uzavírají smlouvu o provedení mediace. 

Průměrně stačí 2–3 tříhodinová setkání. Na základě mediačního jednání a nalezeného řešení poté mediátor se stranami formuje mediační dohodu.


Mediace pro firmy


Odebírejte novinky ze světa komunikace a mindsetu! 


Změňte to.