Vyřeště logickou hádanku:


V jednom království žijí král a jeho dvorní šašek. Jednoho dne se dostanou do sporu a vznikne mezi nimi nepřátelství. Navzájem se dohodnou, že se jednoho dne otráví.

V celém království existuje jen dvanáct lahviček jedů a ty jsou zamčeny v komnatě na zámku.

Jedy jsou očíslovány čísly od 1 do 12, se vzrůstajícím číslem roste i síla jedu. Funkce na lidský organismus je prostá – vypiješ jed, umřeš. Ovšem každý silnější jed neutralizuje všechny slabší, což znamená, že jed číslo dvanáct neutralizuje všechny jedy, jedenáctka všechny kromě dvanáctky atd. (Pokud někdo vypije jedenáctku a potom dvanáctku, nic se mu nestane. Pokud ale někdo vypije dvanáctku a potom jedenáctku, umře.)

Král jde do komnaty s jedy jako první a vybere si všechny sudé jedy (2,4,6,8,10,12). Poté jde do komnaty šašek a vezme si, co zbylo. Sejdou se v trůnním sále. Každý z nich naplní jeden pohár a podá jej tomu druhému, který jej okamžitě vypije. Následně si každý z nich ještě jednou naplní pohár, tentokrát už pro sebe, a vypije ho (v naději, že se tím zachrání).

Šašek přežil, ale král zemřel. Jak se to stalo?

Podstatná fakta:

Každý (šašek i král) chce přežít.

Každý (šašek i král) chce, aby ten druhý zemřel.

Každého jedu je jen jedna dávka – nelze ji dělit.

Jedy jsou kapaliny bez barvy a zápachu a v kapalině je není možné detekovat.


„Tak co, moc jednoduché? Anebo vůbec ne? Tohle je každopádně bez nápovědy. Hodně štěstí při řešení!"