Jak udržet novou slovní zásobu

Jak v hlavě udržet novou slovní zásobu? Odpovědí je intervalové opakování!

Intervalové opakování je metoda osvojení nových informací, kdy se k dané informaci vracíme několikrát v prodlužujících se intervalech, dokud si ji aktivně nepamatujeme. Z hlediska slovní zásoby je smysluplné slovíčka seskupit do malých kontextem propojených balíčků (4-8 frází\slov) a ty si aktivně zopakovat alespoň 2x během týdne po prvním setkání, čímž dochází k jejich ukotvení a šance na jejich aktivní užití se výrazně zvyšuje.

Např. v pondělí jsem narazil na anglická slova ESTABLISH, ENTERPRISE, LEGAL BARRIER a OBLIGATION. Ve středu si je aktivně zopakuji (řeknu si je nahlas, udělám si na ně příklady spojené s mým zaměstnáním) a to samé udělám v sobotu\neděli.

Intervalové opakování je klíčová metoda kterou v Mindset Mentors používáme. 

Skvělé animované video k intervalovému opakování od Osmosis najdete zde https://www.youtube.com/watch?v=cVf38y07cfk&vl=en