NOVÝ NORMÁL - JAK V NĚM DOBŘE FUNGOVAT A JAK MOC JSME „ZONLINĚLI”


Máme za sebou dva neskutečně dynamické roky. Snad není až moc troufalé tvrdit, že se situace začíná uklidňovat. S tím také často přichází nadšení a očekávání návratu k „normálu”. Co si pod ním ale vlastně  máme představit? V jeden moment muselo 31 % zaměstnaných lidí v České republice přepnout na plnou nebo částečnou práci on-line1. Toto číslo možná nepůsobí jako vysoké, nicméně mnohem více se promítlo v oborech, kde není nutná osobní přítomnost zaměstnanců na pracovišti. Společně s vývojem pandemie tento podíl stoupal nebo klesal, nikdy však na hodnotu, která byla standardní před jejím nástupem1.

A tak se představa návratu v plné míře zpět do kanceláří zdá většině lidí stejně sci-fi, jako se zdál koncept práce plně v remote režimu v roce 2019. 

Vliv na toto vnímání situace mají nejen aktuální trendy ve světě práce a stylu, jakým ji provádíme, ale také proměna vztahů mezi zaměstnavateli a jejich pracovní silou. Právě ty byly podrobeny obrovské zkoušce, ale v nejisté a proměnlivé době, o které tak nějak všichni tušili a doufali, že jednou skončí, firmy i zaměstnanci udělali vše pro to, aby to fungovalo i bez osobního kontaktu. A to se nejen skutečně povedlo, ale přineslo s sebou i poznání nových možností a hrozeb.

Jedním z nejvýraznějších trendů jsou momentálně daleko vyšší požadavky zaměstnanců z pohledu kombinace výhod práce z domova a z kanceláře. Zpráva Work Trend Index 20211, kterou vydala společnost Microsoft jasně ukazuje, že většina lidí upřednostňuje kombinaci dvou hlavních hodnot: možnosti práce z domova, která jim poskytuje více času na rodinu, koníčky a možná větší komfort, ale zároveň také více času stráveného v osobní přítomnosti členů svého týmu. Jakkoli je možné se na obrazovce vidět a slyšet, stále představuje určitou bariéru a osobní setkání disponuje jedinečnou náladou a dynamikou, která dává často vzniknout spontánním novým nápadům a řešením a zároveň posiluje vazby mezi členy týmu. A to je bohužel nepřenositelné. 

Zároveň díky možnosti pracovat on-line můžeme pozorovat vznik mnoha nových pracovních příležitostí v oborech, které jsou pro práci na dálku vhodné, protože místo výkonu například kancelářské práce najednou nehraje roli. Firma si tak může vybrat ty nejlepší a nejtalentovanější zaměstnance napříč celým světem, funguje to ale i naopak. A zaměstnanci to vědí. Najednou si nevybírají jen z úzké škály firem, které jsou pro ně dostupné pozicí na mapě. Mohou klidně nabídnout své služby firmě z jakékoli země a tím dosáhnout na mnohem vyšší ohodnocení a lepší pracovní podmínky, než nabízí firmy lokální. Může s tím být spojen i fakt zjištěný společností Microsoft1, že přes 40 % zaměstnanců v roce 2020 vážně zvažovalo změnu zaměstnavatele? V každém případě roste tedy i tlak na firmy, aby se zajímaly a dbaly ještě víc o spokojenost a dobré pracovní podmínky pro své zaměstnance. Právě tyto faktory se ale při práci na dálku sledují o dost náročněji. 


Komunikujeme teď spolu jednoduše jinak, než dříve.


Produktivita práce se zvedla, protože v izolaci doma se změnil i způsob, jak spolu lidé komunikují v rámci týmů a celkově napříč firmami. Naklonit se a zeptat se na něco kolegy u vedlejšího stolu je jednoduché, ale psát celý e-mail jen kvůli té jedné otázce nás přiměje zamyslet se, jestli je to opravdu tak důležité, aby nám to stálo za tu „námahu”. A tak se stalo, že došlo k omezení komunikace na tu nezbytně nutnou, na on-line meetingu se většinou jde rovnou k věci a po jeho konci se každý honem vrací k rozpracovaným úkolům. Najednou neexistují náhodná setkání s kolegy, kdy se jich jen tak mezi řečí můžeme zeptat, jak se jim daří. A tak se Team leadeři svému týmu vzdalují a osobní vazby se vytrácejí. Je pak vůbec možné rozpoznat včas, že v týmu něco nefunguje? Že se někdo necítí dobře? Jen stěží, protože ne vždy daná osoba o svém problému ví, popřípadě ho může maskovat. A to je mnohem snazší v chatu, e-mailu, nebo dokonce i videohovoru, než když stojí svému spolupracovníkovi tváří v tvář.

Na úkor této lidské stránky komunikace ale roste objem té pracovní. Je daleko jednodušší svolat on-line meeting, nikdo nepotřebuje čas na cestu, proto je daleko snazší jich absolvovat více a trávit na nich více času. Výsledkem jsou digitálně přetížení a přepracovaní lidé, kteří pomalu ale jistě ztrácí zájem o svou práci. Jejich nadřízený ale často nemá šanci tento proces odhalit kvůli zmíněné stále se omezující osobní komunikaci mezi lidmi. 


Jak z toho ven? A chceme z digitálu ven úplně?


Ideálním řešením je proto balanc a vyvážené využití práce z domova a z kanceláře. Tak se týmy mohou osobně setkávat, udržet si zdravou dynamiku a posilovat vztahy se svými kolegy, zároveň si ale mohou ponechat některé výhody práce z domova. Klíčové je nyní zavedení systému hybridních pracovišť, která umožní efektivní spojení těchto dvou způsobů dovolující zaměstnancům pracovat odkud si přejí. Takové propojení se jistě neobejde bez investic do technologií a možná nutnosti úpravy pracovišť, ale ty budou nutné, pokud chce firma zůstat konkurenceschopným a atraktivním zaměstnavatelem. 

Hlavním cílem lídrů by mělo být v tomto novém prostředí najít cestu ke svým lidem a pomocí rozhovorů zjistit, zda některým členům týmu nehrozí přehlcení, ke kterému v digitálním světě dochází opravdu snadno. Na základě takových informací pak lídr společně s týmem dokáže najít vhodné nastavení, které respektuje organizaci, tým, i jednotlivce. Jak ale se svým týmem komunikovat tak, aby se nám lidé skutečně otevřeli a dialog nám poskytnul informace, které hledáme? Klíčem může být správně položená otázka a empatická komunikace. Zejména u témat, jako je právě psychická pohoda pracovníků nebo spokojenost s podmínkami je nutností mít zásady komunikace špičkově zvládnuté. 

Dalším nelehkým, ale zásadním krokem by pro ně měla být podpora vzniku a posílení vazeb mezi členy týmů, ideálně je motivovat, aby sami měli zájem je budovat. Mindset je totiž klíčový, a pokud má člověk na něčem sám zájem a dává mu to smysl, tak podle toho také jedná. Vnější podněty mají jen omezenou sílu a účinnost, proto se investice do správného nastavení myšlení všech článků týmu nevyčíslitelně navrátí v mnoha situacích. 

V neposlední řadě zvažte využití možností hledání těch pravých lidí pro určité pozice po celém světě, ta vám servíruje talent a potenciál na stříbrném podnose, byla by škoda toho nevyužít. 

Je více než jasné, že návrat k “normálu” v podobě, jak jsme jej znali, se nekoná. Není ale třeba se bát, právě naopak. Nové změny a podněty přímo vybízejí k pozitivním změnám. Firmy, které je dokáží správně uchopit a vytěžit z nového „normálu” to nejlepší, jistě brzy sklidí ovoce svého snažení. 


Další zajímavé články? Máme: