Čtyři jezdci komunikační apokalypsy


Jistě jste již slyšeli o čtyřech jezdcích apokalypsy, kteří symbolizují katastrofické události, které přinášejí zkázu a zánik. Ale co když vám řekneme, že existuje ještě jedna apokalypsa, která může nastat v našem každodenním životě a ovlivnit naše mezilidské vztahy? Tuto apokalypsu nazýváme "komunikační apokalypsa", a stejně jako její biblická sestra, i tato má své čtyři jezdce.

Ty představil Dr. John Gottman, renomovaný psycholog a zakladatel Gottmanova institutu (1). Ukazuje tak čtyři archetypy chování, které vztahy poškozují a jsou zosobněním nezdravé, nekonstruktivní komunikace. 

Přestože jsou tyto charakteristiky primárně myšleny pro prostředí partnerských vztahů a fungují jako prekurzory rozchodu/rozvodu, snadno si můžeme jednotlivá chování a jejich dopady promítnout i do pracovní sféry, kde na tom, jak spolu komunikujeme a co cítíme, zaleží úplně stejně a destruktivní vliv těchto čtyř jezdců mohou pocítit nejen konkrétní týmy, ale tím, jak se toxická (ne)komunikace šíří, i celé firmy a následně pak jejich klienti a zákazníci.

Pojďme si teď jednotlivé “jezdce” konkrétněji představit a také si ukázat cestu, jak s nimi konstruktivně naložit.     


Kritika


První jezdec komunikační apokalypsy je Kritika (1). Nepředstavujte si pod tím snahu nabídnout zpětnou vazbu a upřímnou snahu pomoci, byť v českém prostředí jsou tato slova často vnímána jako synonyma. Kritika je útok.

Na osobnost partnera či druhé osoby a její charakter, jeho či její důstojnost, hodnotu v týmu, firmě, komunitě. Je to nepokryté píchnutí pomyslným prstem, které se zavrtá hluboko a bolí. Silné emoce, pocit ublížení, hněvu, zrady či třeba nepochopení jsou častými vyvolávači kritiky a jejích bodavých, obviňujících prstů.

Sice si v tu chvíli ulevíme, ale vztahu to nepomůže. V dlouhodobém horizontu jej tak pomalu trávíme (2). Příjemce kritiky se cítí napadený, ublížený, odmítnutý, poškozený.

To nejsou pocity, které povedou ke konstruktivní reakci. Naopak, pomalu, ale jistě kráčejí vstříc pocitům nedocenění a zranitelnosti (a ne v tom dobrém slova smyslu). 

Co dělat lépe?

Místo kritiky by se měla upřednostňovat konstruktivní zpětná vazba, která se zaměřuje na jednání, nikoli na osobu. Zkuste začít u sebe a svých pocitů a vyjadřujte pozitivním způsobem své potřeby. Neukazujte obviňujícím prstem a vyhněte se otázce ve formě proč + ty + negativní sloveso, a to celé v minulém čase (3)

Pro příklad se podívejte na tento obviňující prst:

„Proč jsi mi nezavolal, že dojedeš později? Jsi snad malý dítě, že neumíš vylézt z postele, když máme důležitou schůzku? Myslíš akorát na sebe, a jak se v tu chvíli asi cítím já, je ti u prdele. Beztak jsi byl včera chlastat. Ty seš prostě takovej sobec.”

Teď si stejnou situaci zkuste znovu, s tím rozdílem, že použijete principy vycházející z nenásilné komunikace (NVC) a zamyslíte se nad těmito čtyřmi otázkami (4)

Jaká je situace? Jak bych ji popsal pomocí faktů a pozorování bez hodnocení?

Vysvětlil jsem co cítím a  proč?

Vysvětlil jsem co potřebuji a proč? 

Nabídnul jsem možné cesty řešení?

A pak by ten příklad mohl znít nějak takto:

"Měl jsem obavu, když jsi mi ráno nebral telefon a dorazil jsi později. Nebyl jsem si jistý, že na tu schůzku přijdeš. Hlavně proto, že já o tom vím mnohem méně než ty a bál jsem se, že klientovi nebudu umět poradit. Je pro mě důležité, abychom byli našim klientům důvěryhodnými partnery. Mohl bys mi prosím dát příště vědět s předstihem, abych se na to mohl mentálně připravit?”

Vnímáte ten rozdíl?


Pohrdání


Pohrdání je často projevem nedostatku úcty k druhému a mělo by být nahrazeno projevy ocenění a úcty.

Druhý jezdec je dle mého osobního názoru tím nejhorším ze všech čtyř. Je o řád destruktivnější než Kritika a jmenuje se Pohrdání (1).

Pohrdání je zosobněním opravdu ubližující komunikace. Jeho cílem není nic jiného než zranit, zasáhnout do citlivého místa a nožem v ráně ještě několikrát otočit.

Když pohrdáme, útočíme na samotnou podstatu toho druhého, otíráme si o něj boty jako o rohožku, protože není ničeho jiného hoden. Pohrdání zahrnuje posměch, sarkasmus, zesměšňování, gaslighting nebo ponižování druhé osoby.

Tento jezdec může způsobit hluboké emocionální rány, které mohou být obtížně léčitelné. 

Druhému se totiž vysmíváme a srážíme jejich sebehodnotu do prachu. Pohrdání chce, aby se ten druhý cítil naprosto k ničemu, naplněn po okraj opovržením a pocitem zbytečnosti. Pohrdání je jezdec na opravdu vysokém koni a z té výše na nás shlíží z pozice morálky a správnosti - já jsem ten správný a ty jsi ten špatný. Právě Pohrdání je jezdcem, který je největším prediktorem rozpadu vztahu (2), což dává smysl, protože jeho rány jsou podlé a kruté.

Co vám může pomoci se s tím jezdcem vypořádat? 

Jinak, než budovat kulturu respektu a vzájemného porozumění to nepůjde. Platí ovšem, že pokud je druhá strana neochotná Pohrdání odložit a zkusit se začít učit jiný, zdravější komunikační styl, pak je každá rada marná.

Spolehlivě lze plašit koně pod Pohrdáním oceňováním, respektive pečováním o to, abyste v dlouhodobém horizontu měli spíše pozitivně-stimulující interakce než ty negativní. Drobná uznání, vyjadřování podpory a sounáležitosti, aktivní naslouchání, empatie i jen prosté “děkuji ti” - to vše je medicína, která Pohrdání tuze nechutná. Při oceňování platí, že chceme být co nejvíce konkrétní a vysvětlovat dopad (5). Více o oceňování, a jak na to dobře si můžete přečíst v našem článku tady.


Defenzivnost


Třetí jezdec, Defenzivnost, se často objevuje jako reakce na kritiku nebo pohrdání (1). Bohužel má tendenci přicválat i tam, kde vaším záměrem není kritika a jen vás ta věc opravdu zajímá. Místo odpovědi dostanete proud důvodů, proč to nešlo nebo to není hotové.

Defenzivní chování může zahrnovat obviňování druhých, odmítání odpovědnosti nebo vytváření výmluv. Je klidně možné, že v tom proudu je i protiúok na vás samotné nebo odevední pozornosti ke zcela jinému, zdánlivě souvisejícímu tématu.

Jeho místo kontroly (locus of control) je mimo něj, vina je vždy “tam někde” - v systému, u ostatních, je to osud, smůla a tak podobě. Rád ukazuje prstem, kdo a co všechno může za jeho neštěstí. Je pro něj typické, že odmítá zodpovědnost a je s tím vážně otravný.

Místo toho, aby se Defenzivnost zaměřil na řešení, snaží se spíše uniknout. Je to totiž hodně prchlivý jezdec, má tendenci si všechno, co řeknete, vykládat jako osobní útok a nic vám nedá zadarmo.
Ukazuje to na toxický vzorec myšlení i chování, nevyzrálost a chybějící schopnost sebereflexe. Prosperuje zejména tam, kde došlo k erozi důvěry a rozpadají se sociální vazby (2).

Umí skvěle manipulovat s významem toho, co jste chtěli říct a posunout ho přesně tím směrem, kterým jste nechtěli. Tváří se, jak je svět nefér a jak mu křivdíte, nespravedlivě jej obviňujete a on, chudák, je nucen se omlouvat (čtěte vymlouvat). A v takových chvílích se umí tvářit fakt strašně ublíženě.
Je-li zahnán do kouta, pak často s hřmotným dusotem vyrazí přímo proti vám a smete vás stranou dobře mířenou protikritikou nebo se usedavě rozpláče a vmanipuluje vás do omluvy a ústupu z pozic. Neumí totiž zdravě řešit konflikty (6)

Místo Defenzivnosti je důležité přijmout zodpovědnost za své chování a naslouchat druhé osobě s cílem dosáhnout vzájemného porozumění.

Jak s tím druhému pomoci? 

Začít hlavně u sebe - trénovat komunikaci, zejména objektivní popisy situací (4), neukazovat prstem a vyhýbat se negativním “proč jsi něco neudělal” otázkám. Chovat se preventivně, konstruktivně, nevrtat se moc v tom, co bylo, ale mluvit hlavně o tom, co bude a jak toho (společně) můžeme dosáhnout. Cestou je Defenzivnosti úplně přerámovat styl myšlení a to bude trvat. A mnohokrát se to nepovede. 

Trpělivě jej pak můžete učit přijímat část odpovědnosti za jeho chování a situace, do kterých se dostává. Ptát se konstruktivně a konkrétně. Defenzivnost má moc rád vágnost (3,6). Když jej ale nepustíte z lopaty konkrétnosti, bude to mít s vámi fakt těžké. Důležité je nenechat se rozhodit jeho výlevy a myslet na dlouhodobý záměr.


Stavění zdi


Čtvrtý jezdec komunikační apokalypsy je ten nejpodivnější. On prostě nereaguje. Člověk by si řekl, že to nemusí být nic strašného, ale mlčení tam, kde potřebujete podporu, je stejně bolestivé, jako facka. Tento styl (ne)komunikace označujeme stonewalling neboli Stavění (kamenné) zdi (1).

Tento jezdec se vyhýbá konfrontaci nebo komunikaci s druhou stranou.  Nejčastěji se objeví jako reakce na Pohrdání nebo Kritiku osobnosti. Komunikační partner se zavře do sebe jako pomyslná škeble, přestane reagovat a z konverzace se jakoby stáhne.

Stavění zdi se může projevit snahou uhnout tématem někam jinam, zaměřením pozornosti jiným směrem (= ignorováním druhého) a nebo fyzickým odchodem beze slova vysvětlení (3).

Čtvrtý jezdec bývá důsledkem přítomnosti těch tří předchozích (6). V jeden moment se tlak komunikace stane nesnesitelným a kompenzační mechanismem, řešícím přehlcení, je právě mlčení.

Ve stavu přehlcení nejsme schopni dobře pracovat s racionalitou, myslí nám to zkratkovitě a vystavění zdi se jeví jako dobrá strategie - tlak přestane a budu si moci oddychnout.

Realita je ale taková, že je to v dané situaci destruktivní chování pro obě strany, protože tato forma (ne)komunikace může vést k pocitu opuštění a izolace druhé osoby, což může dále zhoršovat konflikty a způsobovat frustraci (2).

Jak to řešit lépe?

Pokud se vám „Stavění zdi“ stává, tedy je to vaše přirozená reakce na zahlcující komunikační situaci, je zdravější a dlouhodobě prospěšnější alternativou technika „time out“, kdy jste s partnerem předem domluveni na tom, že když se blížíte stavu přehlcení, dáte si signál a následuje pauza (7). Ideálně 20 až 30 minut naplněných činnostmi, které jsou nenáročné a relaxující.

Skvělou variantou je se jít na chvíli projít ven nebo se dívat z okna. Dostanete tak své tělo a mysl opět pod kontrolu (fyziologické sladění) a můžete se k rozhovoru konstruktivně vrátit. Respektive se zvýší šance, že budete racionální. V následné komunikace se chcete držet principů, které jsme popsali u řešení Kritiky - je důležité otevřeně a upřímně sdílet své pocity a potřeby s druhou stranou a společně pracovat na řešení problémů.


Shrnutí aneb jak se vyhnout komunikační apokalypse


Aby se předešlo komunikační apokalypse a udržely zdravé mezilidské vztahy, je třeba se čtyř jezdců vyvarovat a když už se na scéně objeví,  naučit se efektivní a pozitivní komunikační strategie (2). V článku jsme si představili například tyto:

1. Vyjadřování potřeb a pocitů jasně a konkrétně, aniž by se útočilo na druhou osobu.

2. Naslouchání druhé straně s cílem porozumění, ne pouze s cílem reagovat nebo se bránit.

3. Projevování úcty a ocenění druhé osoby, i když se názory liší.

4. Hledání domluvy a společného řešení problémů, tedy společné zodpovědnosti, místo soustředění se jen na vlastní potřeby nebo zájmy. 

Překonání čtyř jezdců komunikační apokalypsy může vést k harmoničtějším, zdravějším a šťastnějším mezilidským vztahům (1,3). Je důležité rozpoznat tyto toxické komunikační styly a věnovat aktivní úsilí k jejich překonání a nápravě.

Pracujte na rozvoji svých komunikačních dovedností a pokud si nevíte rady, ozvěte se nám a my vám rádi pomůže. Každopádně platí, že vztahy a komunikaci ve svém životě budete mít takové, jaké si je aktivně uděláte - a pokud vám nevyhovují tak jak jsou, jděte a

Změňte to.


Autor článku: Šimon Steffal

Zdroje:

(1) Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). The Seven Principles for Making Marriage Work. New York: Crown Publishers.
(2) Gottman Institute. (2021). The Four Horsemen: Recognizing Criticism, Contempt, Defensiveness, and Stonewalling.
(3) RWA Psychology. (2020). The Four Horsemen: Toxic Communication Styles and How to Rein Them In.
(4) Malinowska M. (n.d.) Empathic Europe. The Four NVC Steps in Practice.
(5) Steffal Š. (2022). Mindset Mentors blog. Oceňujte, bohatě se vám to vrátí.
(6) Gottman, J. M. (2015). The Relationship Cure: A 5 Step Guide to Strengthening Your Marriage, Family, and Friendships. New York: Harmony.
(7) Power, C. (2019). How to Take a Time Out from Conflict in Your Relationship.


Odebírejte novinky ze světa komunikace!


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.